Избори

Мандат 2023-2027 г.
Mандат 2019-2023 г.

Частичен избор на органи за управление – 2020 година

Мандат 2019-2023 г.


Избор на органи за управление – 2019 година.

Mандат 2019-2023 г.Mандат 2015-2019 г.

Избор на органи за управление - 2015 година.

Mандат 2015-2019 г.


Mандат 2011-2015 г.

Частичен Избор на органи за управление - 2013 година.

Mандат 2011-2015 г.

Концепции на кандидатите за Декан на факултет "Математика и информатика", внесени на 11 януари 2013г.


Частичен Избор на органи за управление - 2012 година.

Mандат 2011-2015 г.

СПОДЕЛИ В