Колективни томове

Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 10.5.2013 г.
На езика, за езика, чрез езика/In der Sprache, uber die Sparhe, durch die Sprache

Гостоприемството в полската и българската култура, 2021

Актуални теоретико-методологически проблеми на изучаването и преподаването на славянски езици, литератури и култури, 2019


Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, Архив, спомени

Иван Радославов. 135 години от рождението на критика. Нови изследвания.

СПОДЕЛИ В