Търгове и конкурси

Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 16.00 (шестнадесет) кв. м., разположена на първи етаж в сградата на Факултет „Изобразително изкуство“ с идентификатор 10447.507.603.1 на ВТУ, попaдащ в УПИ I, кв. 75 по ПУП на гр. Велико Търново, сега с идентификатор 10447.507.603 с административен адрес ул. “Независимост” № 48

Площ от 5 (пет) кв. метра за поставяне, инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя вендинг машини за продажба на кафе и топли напитки и студени напитки, пакетирани храни и безалкохолни напитки, с административен адрес гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ № 18

Площ от 2.00 кв. м., част от предверие на партерен етаж в ляво от главния вход на сграда – Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за монтиране на терминално устройство /АТМ/, с административен адрес ул. Т. Търновски, 2

Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 16.00 (шестнадесет) кв. м., разположена на първи етаж в сградата на Факултет „Изобразително изкуство“ на гр. Велико Търново с административен адрес ул. Независимост, 48

Площ от 91,00 (деветдесет и един) квадратни метра разположена на южната фасада на сградата на Факултет изобразително изкуство

САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ “ФИТНЕС ЗАЛА”, разположен на първи етаж от източната част на сградата на Корпус 4 на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”

ТЪРГ - площадка за монтаж на преместваем обект с обща площ 62 кв. м за търговска дейност, намираща се пред сградата на Корпус 5 на ВТУ

ТЪРГ – „БЮФЕТ – ЗАКУСКИ И СЕЗОННА ТЕРАСА“, гр. Велико Търново, ул. „Т. Търновски“ № 2, Ректорат

ТЪРГ - „КАФЕ И ЗАКУСКИ“ БЛОК А, гр. Велико Търново, ул. Т. Търновски, 2, Ректорат

ВТОРИ ТЪРГ - ПЛОЩАДКА ЗА МОНТАЖ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ С ОБЩА ПЛОЩ 70 КВ. М. НАМИРАЩ СЕ ПРЕД КОРПУС 4 НА ВТУ (БИВШ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ)

ТЪРГ - ПЛОЩАДКА ЗА МОНТАЖ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ С ОБЩА ПЛОЩ 70 КВ. М. НАМИРАЩ СЕ ПРЕД КОРПУС 4 НА ВТУ (БИВШ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ).

Недвижим имот с площ от 833 кв.м - ПК Плевен

СПОДЕЛИ В