Празник на Факултета

ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА" - 11 АПРИЛ

Програма за честване на празника – Празник-2023 г. , Празник-2022 г., Празник-2019 г., 2018 г., 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г.

СПОДЕЛИ В