Състав

Почетни членове на научния съвет:

  • Проф. дфн Иван Харалампиев
  • Проф. дфн Димитър Кенанов
  • Проф. д-р Мария Спасова
  • Проф. дфн Невяна Дончева-Панайотова

СПОДЕЛИ В