Научни сборници

Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 10.5.2013 г.
Сборници трудове от международна научна конференция КинезиологияСПОДЕЛИ В