Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
 
В ПЕРИОДА ОТ 01.08.2017 г. ДО 31.08.2017 г.
 
УЧЕБЕН КОРПУС 3 ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
 
 И НЯМА ДА ИМА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.
 
УВЕРЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ
ДО 31.07.2017 Г. И СЛЕД 01.09.2017 Г. 
 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ САМО В ДЕЛНИЧНИ ДНИ ОТ 14.00 ДО 16.00 ЧАСА, 
КАТО ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА ЗАЯВКА ПОНЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ТЕЛ. 0884 679 496
 ИЛИ НА E-MAIL: fmi@uni-vt.bg
 

 

 

СПОДЕЛИ В