Факултетен съвет

Списък на членовете на факултетния съвет на Православния богословски факултет
мандат 2019 - 2023


 1. доц. Евгений Русанов Николов
 2. проф. д-р Красимир Енчев Русев
 3. проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова
 4. доц. д-р Людмил Мартинов Малев
 5. доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ
 6. доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов 
 7. доц. д-р Павлин Петров Събев
 8. доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева
 9. доц. д-р Свилен Милков Тутеков
 10. доц. д-р Мариета Иванова Конова
 11. доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева
 12. гл. ас. д-р Росен Георгиев Русанов
 13. гл. ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов
 14. гл. ас. д-р Стефка Петрова Кънчева
 15. Гергана Иванова Илиева-Лесиковва – докторант
 16. Катя Желязкова Стоядинова – докторант
СПОДЕЛИ В