Факултетен съвет

Списък на членовете на факултетния съвет на Православния богословски факултет
мандат 2023 - 2027


 1. проф. д-р Магдалена Маринова Легкоступ - декан
 2. проф. д-р Красимир Енчев Русев
 3. проф. д-р Людмил Мартинов Малев
 4. проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова
 5. доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева
 6. доц. Евгений Русанов Николов
 7. доц. д-р Мариета Иванова Конова
 8. доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов 
 9. доц. д-р Павлин Петров Събев
 10. доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева
 11. доц. д-р Свилен Милков Тутеков
 12. доц. д-р Юлиян Ганчев Великов
 13. гл. ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов
 14. гл. ас. д-р Марио Конов
 15. гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров
 16. Десислава Срацимирова Димитрова – студент
СПОДЕЛИ В