Факултетен съвет

Списък на членовете на факултетния съвет на Православния богословски факултет
мандат 2023 - 2027


  1. проф. д-р Магдалена Маринова Легкоступ - декан
  2. проф. д-р Красимир Енчев Русев
  3. проф. д-р Людмил Мартинов Малев
  4. проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова
  5. доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева
  6. доц. Евгений Русанов Николов
  7. доц. д-р Мариета Иванова Конова
  8. доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов 
  9. доц. д-р Павлин Петров Събев
  10. доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева
  11. доц. д-р Свилен Милков Тутеков
  12. доц. д-р Юлиян Ганчев Великов
  13. гл. ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов
  14. гл. ас. д-р Марио Конов
  15. гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров
  16. Десислава Срацимирова Димитрова – студент
СПОДЕЛИ В