Общо събрание

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА ПРАВОСЛАВНИЯ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

мандат 2023 – 2027 г.


Председател:

Зам.-председател:

Хабилитирани преподаватели

 1. проф. д-р Красимир Енчев Русев
 2. проф. д-р Людмил Мартинов Малев
 3. проф. д-р Магдалена Маринова Легкоступ
 4. проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова
 5. доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева
 6. доц. д-р Мариета Иванова Конова
 7. доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов 
 8. доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева-Христова
 9. доц. д-р Свилен Милков Тутеков
 10. доц. д-р Юлиян Ганчев Великов

Нехабилитирани преподаватели

 1. гл. ас. д-р Анета Николова Петрова
 2.  гл. ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов
 3.  гл. ас. д-р Марио Конов
 4.  гл. ас. д-р Росен Георгиев Русанов
 5.  гл. ас. д-р Смилен Иванов Марков
 6.  гл. ас. д-р Стефка Петрова Кънчева
 7.  гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров
 8.  ас. д-р Добромир Руменов Димитров
 9. преп. Стефан Лазаров Велинов

Администрация

 1. Светла Янкова Иванова

Студенти и докторанти

 1.  Красимира Петрова Бръмбарова – докторант
 2.  Мирослав Емилов Иванов – студент, спец. Теология
 3.  Десислава Срацимирова Димитрова – студент, спец. Църковни изкуства
 4.  Петър Иванов Иванов – студент, спец. Църковни изкуства
СПОДЕЛИ В