Общо събрание

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА ПРАВОСЛАВНИЯ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

мандат 2019 – 2023 г.


Председател:

Зам.-председател:

хабилитирани преподаватели

 1. доц. Евгений Русанов Николов
 2. проф. д-р Красимир Енчев Русев
 3. доц. д-р Людмил Мартинов Малев
 4. доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ
 5. доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов
 6. проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова
 7. доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева-Христова
 8. доц. д-р Свилен Милков Тутеков
 9. доц. д-р Мариета Иванова Конова
 10. доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева
 11. доц. д-р Павлин Петров Събев

нехабилитирани преподаватели

 1. гл. ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов
 2. гл. ас. д-р Росен Георгиев Русанов
 3. гл. ас. д-р Смилен Иванов Марков
 4. гл. ас. д-р Стефка Петрова Кънчева
 5. гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров
 6. гл. ас. д-р Юлиян Ганчев Великов
 7. гл. ас. д-р Анета Николова Петрова
 8. ас. д-р Добромир Руменов Димитров
 9. преп. Стефан Лазаров Велинов
 10. преп. д-р Марио Конов

Представители на административния персонал

 1. Светла Янкова Иванова

Представители на студенти и докторанти

 1. Гергана Иванова Илиева-Лесикова – докторант
 2. Ивелина Иванова Тодорова – докторант
 3. Катя Желязкова Стоядинова –  докторант
 4. Ренета Атанасова Трифонова –  докторант
 5. Христо Цветанов Христов –  студент
СПОДЕЛИ В