История

За времето на своето съществуване (от 1991 г. до 2018 г.) Православният богословски факултет на ВТУ се утвърди като авторитетен и предпочитан образователен и научно-изследователски богословски център в България.

Решението за откриването му в състава на Великотърновския университет е взето на 5.12.1990 г. от Ректорския съвет на ВТУ.

Първият Факултетски съвет е свикан на 6.6.1991 г. За първи декан на ПБФ е избран проф. д-р Тотю Коев.

Още в началото на първата учебна година по предложение на зам-декана на факултета проф.дфн Димитър Кенанов (1991/1992 г), Факултетският съвет обсъжда и предлага успоредно със специалността „Богословие“ да се разкрие още една - „Иконопис, консервация и реставрация” , с което да отговори на нуждата от подготвени, висококвалифицирани специалисти-иконографи. На следващи етапи се разработват учебни планове и за други специалности и към настоящия момент студентите в ПБФ се обучават в специалностите „Теология”, „Теология и социално служение“, „Религиознание“ и „Църковни изкуства”.

През над четвъртвековния период на своето съществуване ПБФ създава и укрепва широки международни контакти. Особено активни са те на Балканите: Атина, Солун, Белград, Скопие, Охрид и Букурещ.. Преподавателите от ПБФ са в сътрудничество с колегите си в Йерусалим, Кайро, Мадрид, Ню Йорк, Оксфорд, Париж, Москва, Киев, Твер, Мюнхен, Регенсбург и Виена, Сеул.

Практическите активности на студентите от ПБФ са пряко свързани с църковния живот в диоцеза на Българската православна църква, а на тези от специалност „Църковни изкуства“ – с реставрационни дейности, както и с цялостни иконографски проекти в новостроящите се храмове. Особено активно са ангажирани и в работата на Православния Център "Проф. Тотю Коев". Той е създаден през пролетта на 2003 г. със съвместен договор между фондация "Покров Богородичен" и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Досега успешно са проведени акредитациите на всички специалности от ОКС „бакалавър“ и „магистър“, както на докторските програми по „Теология“ и „Църковни изкуства“.

През 2017 г. ПБФ зае второ място в рейтинговата система за класация на направленията и специалностите.

СПОДЕЛИ В