История

Кратка история на Православния богословски факултет

За времето на своето съществуване от 1991 г. досега Православният богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се утвърди като авторитетен национален и международен център за обучение и развитие на научни изследвания в хуманитарните науки и изкуства. Неговите възпитаници работят успешно не само в структурите на Българската православна църква – Българска патриаршия, но и във всички, свързани с религията и църковните изкуства, области на образованието, науката, културата, политиката, социалната сфера.

Решението за откриването му е взето на 5.12.1990 г. от Ректорския съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Първият Факултетен съвет е свикан на 6.06.1991 г. За първи декан на Православния богословски факултет е избран проф. д-р Тотю Коев.

Факултетът приема първите си студенти през  учебната 1991–1992 година. Още тогава по предложение на доц. д-р Димитър Кенанов, зам.-декан на Православния богословски факултет (1991–1992),  Факултетният съвет решава успоредно със специалността „Богословие“ да се разкрие още една специалност, първоначално наречена „Иконопис, консервация и реставрация“, с което новата учебна структура да отговори на необходимостта на Българската православна църква от подготвени, висококвалифицирани специалисти-иконографи. Така се ражда специалността „Иконография“, преименувана през 2008 г. в „Църковни изкуства“.

От 1991 г. до днес Православният богословски факултет е ръководен от следните декани:

проф. д-р Тотю Коев (1991–1999)

проф. дин Казимир Попконстантинов (1999–2007)

проф. д-р Димитър Попмаринов (2007–2015)

Студентите и преподавателите от Православния богословски факултет са пряко свързани с църковния живот в диоцеза на Българската православна църква – Българска патриаршия. Някои от богословите приемат свещеническо пострижение, други служат на Църквата, като я подпомагат в катехизаторската и благотворителната ? дейност, а студентите от специалност „Църковни изкуства“ участват в различни иконографски проекти за изографисването на новостроящи се храмове. През годините Факултетът е дал на страната и десетки учители по избираемия/факултативния учебен час „Религия – християнство – православие“.

Провеждането на разнообразни дейности във Факултета е подпомагано от Православния център „Проф. Тотю Коев“, който е създаден през пролетта на 2003 г. със съвместен договор между фондация „Покров Богородичен“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

За своето над 30-годишно съществуване Православният богословски факултет създава широки международни контакти. Особено активни са те на Балканите с университетите в Атина, Белград, Букурещ, Крайова, Алба Юлия, Скопие и Солун. Преподавателите от ПБФ са в сътрудничество с колегите си във Виена, Йерусалим, Кайро, Киев, Кьолн, Мадрид, Москва, Мюнхен, Ниш, Ню Йорк, Оксфорд, Париж, Регенсбург, Сеул, Твер, Чернивци и др. Полезна и ефективна в това отношение е интензивната мобилност на преподаватели, студенти и докторанти по програма  „Еразъм“, както и по договори на Великотърновския университет за двустранно сътрудничество с чуждестранни висши учебни заведения.

Днес Православният богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е структуриран в три катедри – „Историческо и практическо богословие“, „Библейско и систематическо богословие“ и „Църковни изкуства“. Той предлага обучение в две акредитирани професионални направления: 2.4. Религия и теология и 8.2. Изобразително изкуство.

Обучението се реализира в две бакалавърски програми

  1. „Теология“ (редовна и задочна форма на обучение) и
  2. „Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба“ (редовна форма на обучение).

Магистърските програми, по които се осъществява обучение в Православния богословски факултет са пет:

  1. „Теология“ (редовна и задочна форма на обучение за завършили друго професионално направление);
  2. „Църковни изкуства“ (редовна и задочна форма на обучение за специалисти от същото направление);
  3. „Религиозно образование“ (редовна и задочна форма на обучение за завършили друго професионално направление, притежаващи професионална квалификация „учител“);
  4. „Църковна история и богослужебно предание“ (редовна и задочна форма на обучение за завършили същото професионално направление);
  5. „Богословие на личността и обществото“ (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за специалисти от същото професионално направление).

Православният богословски факултет е акредитиран да провежда обучение на докторанти в две професионални направления:

  1. в професионално направление 2.4. Религия и теология по докторска програма „Теология“ и
  2. в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство по докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство (Църковни изкуства)“.

Православният богословски факултет има активна научна и издателска дейност.  Ежегодно се издават монографии и учебници на преподаватели от ПБФ, както и сборници по повод годишнини, като например сборниците по повод 20 годишнината на ПБФ, 80-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 65-годишнината на проф. д-р Димитър Попмаринов, в памет на проф. д.и.н. Елена Попова и др.

От 2012 г. Центърът по систематическо богословие към Православния богословски факултет издава свой годишник „Теологикон“. Досега са издадени 7 тома както в книжен, така и в електронен формат.

От 2018 г. се организират ежегодни докторантски четения на Православния богословски факултет – до 2022 г. през октомври, а от 2023 г. – в деня на св. Теодосий Търновски (27 ноември). От 2019 г. излиза ежегодно в електронен формат Докторантски сборник на ПБФ.

От 2010 до 2020 г. се организира ежегоден Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия, след което провеждането му е прекратено заради пандемията. Предстои възобновяване на семинара.

От 2020 г. във връзка с празника на университетския храм „Св. Евтимий, патриарх Търновски“ се организират ежегодни Евтимиеви дни, включващи научна конференция за богословие и медиавистика, изложба, семинари и срещи с възпитаници на Факултета.

ПБФ е организатор на Международното биенале на църковните изкуства, утвърден престижен форум, който се провежда във Велико Търново от 2009 г., и представя тенденциите в развитието на съвременните църковни изкуства.

Обучението по специалностите в Православния богословски факултет се осигурява от 22 преподаватели на основен трудов договор – 4 професори, 7 доценти, 8 главни асистенти и 1 преподавател. Административната дейност се извършва от секретаря на Факултета. 

Православният богословски факултет заема второ място в рейтинговата система за класация на висшите училища, осъществяващи обучение както по професионално направление 2.4. Религия и теология, така и по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство.

Патронният празник на Православният богословски факултет е 25 март, когато Българската православна църква отбелязва празника „Благовещение на Пресвета Богородица“.

СПОДЕЛИ В