Студенти от Педагогическия колеж участваха в обучение по проект

Педагогически колеж - Плевен е партньор по проект “Младежки информационно-консултантски център - Барометър“ на Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“ - Плевен, финансиран от Министерството на младежта и спорта. В рамките на този проект на 17 и 18 март 2017 г. се проведе обучение 11 студенти от специалностите Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и английски език и на 10 лидери от общински центрове в област Плевен на тема: „Презентационни умения”.

Интерактивно бяха представени теми, свързани с формиране на презентационни умения, техники за ефективно презентиране, презентиране пред аудитория. Всеки участник разработи и представи своя презентация, като темите на студентите от Педагогическия колеж  имаха практико-приложен образователен характер.

 

 

 

В рамките на проекта доц. д-р Емил Бузов – директор на Педагогически колеж - Плевен, изнесе презентация на тема: „Трансформиране на резултати в презентация”.

В края на обучението на всички участници бяха връчени сертификати и бяха анонсирани следващите дейности по проекта.

 

СПОДЕЛИ В