Педагогическият колеж участва в научно-практическа конференция

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН УЧАСТВА В ОБЛАСТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ


За поредна година Педагогически колеж - Плевен бе партньор на Регионалното управление на образованието - Плевен при провеждането на Областната конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата”. На 16 март 2017 г. над 120 учители от областта участваха с доклади и като слушатели в научния форум, който е етап от Националната научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”.


 
 

Преподавателите от Педагогическия колеж доц. д-р Пенка Марчева, гл. ас. д-р Росица Пенкова, ас. д-р Петя Марчева-Йошовска, ас. Маргарита Гаврилова и ас. Димитър Новаков бяха модератори на секциите в пет детски градини на територията на град Плевен, в които се поставиха и обсъдиха важни за предучилищното образование проблеми и бяха показани открити педагогически практики.

Студенти от втори и трети курс на трите специалности в колежа участваха с общо 5 доклада на интересни и актуални теми, засягащи различни аспекти на предучилищната теория и практика. С два доклада се представи Росица Денчева. Бояна Иванова и Теодора Георгиева също участваха със свои доклади. С обща тема се представиха Зорница Борисова, Татяна Лилова, Лидия Данкова. Всички те бяха наградени от началника на Регионалното управление на образованието г-жа Албена Тотева за отличното си представяне.


 
 

На заключителното пленарно заседание, което се проведе в Педагогическия колеж, директорът доц. д-р Емил Бузов изрази удовлетворение от възможността колежът – чрез своята академична общност – да бъде активен партньор и участник в научния форум. Той сподели и очакванията си сътрудничеството с РУО и предучилищните образователни институции при реализиране на полезни за образованието и професионалното развитие на настоящите и бъдещи учители инициативи да продължи и в бъдеще все така успешно, както досега.


 
 

 

СПОДЕЛИ В