НАУЧЕН КАЛЕНДАР

29 МАР
Исторически факултет / Катедра „Археология“
29 МАР 2023
28 АПР
Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“
28 АПР 2023
29 СЕП
Исторически факултет / Исторически факултет и Център за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ)
29 СЕП 2023
5 ОКТ
Исторически факултет / Исторически музей- гр. Дряново, Община Дряново
5 ОКТ 2023
17 НОЕ
Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“ Филологически факултет, катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“ ДЕПОКПС при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Фондация „Румяна Кушева“ (София)
17 НОЕ 2023
1 МАР
Исторически факултет / Академия за лидери при Исторически факултет на ВТУ, Ателие „История и памет“, Катедра „Нова и най-нова история на България“, Катедра „География“, с подкрепата на Студентски съвет на ВТУ Исторически факултет
1 МАР 2024
22 МАР
Исторически факултет / катедра „Стара и средновековна история“
22 МАР 2024