НАУЧЕН КАЛЕНДАР

26 АПР
Исторически факултет / Исторически факултет, Катедра „Нова и най-нова обща история“
26 АПР 2024
8 АПР
Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“
8 АПР 2024
3 ОКТ
Исторически факултет / Исторически музей – Дряново, Община Дряново, Исторически факултет на ВТУ
3 ОКТ 2024
4 НОЕ
Исторически факултет / Исторически факултет
4 НОЕ 2024
22 НОЕ
Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“; катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“
22 НОЕ 2024
1 МАР
Исторически факултет / Исторически факултет, Академия за лидери при Исторически факултет, Ателие „История и памет“
1 МАР 2025
21 МАР
Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“
21 МАР 2025