НАУЧЕН КАЛЕНДАР

1 АПР
Филологически факултет / катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“, ОКЦ Балкани
1 АПР 2024
25 ОКТ
Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Журналистика и връзки с обществеността“
25 ОКТ 2024