НАУЧЕН КАЛЕНДАР

16 ОКТ
Православен богословски факултет / 16 ОКТ 2024
19 ОКТ
Православен богословски факултет / 19 ОКТ 2024
27 ОКТ
Православен богословски факултет / Православен богословски факултет
27 ОКТ 2024
20 ЯНУ
Православен богословски факултет / Православен богословски факултет, Център за медиевистични изследвания, Център по систематическо богословие
20 ЯНУ 2025