НАУЧЕН КАЛЕНДАР

25 АПР
Философски факултет / Работилница по феноменология на политиката ARS
25 АПР 2024
17 МАЙ
Философски факултет / Философски факултет, Лаборатория по приложна академична етика
17 МАЙ 2024
14 ЮНИ
Философски факултет / СУ "Св. Климент Охридски" и ПУ "Паисий Хилендарски"
14 ЮНИ 2024
27 СЕП
Философски факултет / Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг"
27 СЕП 2024
15 НОЕ
Философски факултет / Философски факултет, катедра „Национална сигурност“ и катедра „Философски науки“
15 НОЕ 2024
16 НОЕ
Философски факултет / Философски факултет, катедра „Философски науки“ и катедра „Национална сигурност“
16 НОЕ 2024
28 НОЕ
Философски факултет / Философски факултет, катедра „Политически науки“
28 НОЕ 2024
29 НОЕ
Философски факултет / катедра „Политически науки“
29 НОЕ 2024
4 АПР
Философски факултет / Катедра "Психология"
4 АПР 2025