НАУЧЕН КАЛЕНДАР

28 ФЕВ
Православен богословски факултет / катедра „Църковни изкуства“
28 ФЕВ 2023
6 МАР
Педагогически факултет / катедра „Предучилищна педагогика“
6 МАР 2023
14 МАР
Стопански факултет / катедра „Стопанско управление“
14 МАР 2023
24 МАР
Исторически факултет / Катедра „Стара и средновековна история"
24 МАР 2023
13 АПР
Стопански факултет / катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“
13 АПР 2023
14 АПР
Стопански факултет / катедра „Стопанско управление“
14 АПР 2023
21 АПР
Философски факултет / катедра „Психология“
21 АПР 2023
21 АПР
Стопански факултет / 21 АПР 2023
11 МАЙ
Стопански факултет / катедра „Туризъм“, съорганизатор: Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките
11 МАЙ 2023