НАУЧЕН КАЛЕНДАР

8 ЮНИ
Филологически факултет / Филологически и Исторически факултет, Консорциум – ННП „Развитие на българистиката в чужбина“
8 ЮНИ 2023
1 ЮЛИ
Факултет по изобразително изкуство / Галерия „Савчеви“, гр. Оряхово
1 ЮЛИ 2023
6 ЮЛИ
Факултет по изобразително изкуство / 6 ЮЛИ 2023
29 СЕП
Исторически факултет / Исторически факултет и Център за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ)
29 СЕП 2023
5 ОКТ
Исторически факултет / Исторически музей- гр. Дряново, Община Дряново
5 ОКТ 2023
6 ОКТ
Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Съвременен български език“
6 ОКТ 2023
16 ОКТ
Православен богословски факултет / 16 ОКТ 2023
17 ОКТ
Православен богословски факултет / 17 ОКТ 2023
18 ОКТ
Православен богословски факултет / 18 ОКТ 2023