НАУЧЕН КАЛЕНДАР

6 МАЙ
Факултет "Математика и информатика" / 6 МАЙ 2022
2 ДЕК
Исторически факултет / катедра „Нова и най-нова обща история“, катедра „Стара и средновековна история“
2 ДЕК 2022
20 ЯНУ
Православен богословски факултет / 20 ЯНУ 2023
20 ФЕВ
Православен богословски факултет / катедра „Църковни изкуства“
20 ФЕВ 2023
6 МАР
Педагогически факултет / катедра „Предучилищна педагогика“
6 МАР 2023
14 МАР
Стопански факултет / катедра „Стопанско управление“
14 МАР 2023