НАУЧЕН КАЛЕНДАР

29 СЕП
Исторически факултет / Исторически факултет и Център за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ)
29 СЕП 2023
5 ОКТ
Исторически факултет / Исторически факултет, Исторически музей - гр. Дряново, Община Дряново
5 ОКТ 2023
6 ОКТ
Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Съвременен български език“
6 ОКТ 2023
16 ОКТ
Православен богословски факултет / 16 ОКТ 2023
17 ОКТ
Православен богословски факултет / 17 ОКТ 2023
18 ОКТ
Православен богословски факултет / 18 ОКТ 2023
19 ОКТ
Православен богословски факултет / 19 ОКТ 2023
19 ОКТ
Православен богословски факултет / 19 ОКТ 2023
20 ОКТ
Факултет по изобразително изкуство / 20 ОКТ 2023
26 ОКТ
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" / Исторически факултет, Филологически университет
26 ОКТ 2023