Новини и събития

Великотърновският отбор „Боляри“ взе второ място в VIII Български географски фестивал

28.4.2023 г. 14:44:12

В рамките на VIII Български географски фестивал великотърновският отбор „Боляри“ взе участие в студентско географско състезание (географски куиз) в конкуренция със седем други отбори от страната. Успешно завоюва почетното второ място. Участниците в отбора са възпитаници на катедра „География“ към Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Куизът се състоя в 4 рунда, включващи както въпроси от географски характер, така и въпроси, показващи общата култура на участниците.

Географският фестивал е ежегодно събитие и тази година бе проведен в гр. София в периода от 22 до 23.04.2023 г. Домакин е Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Фестивалът е част от събитията, посветени на 60-годишнината на Факултета. Сребърната купа беше връчена на отбора лично от декана проф. д-р Климент Найденов.


Студенти по География и Културен туризъм честват 30 години от Натура-2000 със студентски куиз и семинар за защитените територии

16.12.2022 г. 1:03:09

През 2022 г. се отбелязват 30 години от Екологичната мрежа - „Натура 2000“. Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Студенти на ВТУ от специалностите „География”, „Педагогика на обучението по история и география”, „Педагогика на обучението по български език и география”, „Регионално развитие и геоикономика” и „Културен туризъм” посетиха Фотоизложбата „НАТУРА 2000 в България” (Нови хоризонти LIFE17 GIE/BG/371), експонирана в РИОСВ. Изложбата представи 30 фотографии на видове и местообитания с европейско консервационно значение в България, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани.

Поля Тончева от „Зелени Балкани” представи на студентите презентация за Натура 2000 и проведе беседа за видовете в изложбата, както и за защитените видове растения и животни в резерватите в региона, демонстрира макети на лешояд, защитени птици и прилепи като разказа любопитни факти за начина им на хранене, размножаване и избора им на местообитание. Разказът провокира интереса на студентите за видовете лешояди, за борбата при тяхната защита и възпроизводство, както и какви действия са необходими да се предприемат при намиране на бедстващо животно.

Поля Тончева заедно с докторанта на ВТУ и гл. експерт в РИОСВ Милка Асенова проведоха със студентите два познавателни пъзела „НАТУРА 2000” и „Ловен сокол”, което провокира критичното мислене, географската хорологичност на младите хора и разкри възможността за игровизиране на обучението в неформална среда.

Стажант-учтелите Кети Тодорова, Петя Ганкова, Айсел Кечеджиева и Звездина Стоилова проведоха и модерираха географски куиз, който включи три кръга: първи кръг - куиз на тема „Защитени природни обекти в България”, втори кръг – „Защитени територии в света”, трети кръг – решаване на географски казуси. Куизите се проведоха в електронната платформа Kahoot. Студентите работиха в екипи по трима и демонстрираха своите знания, умения и компетенции в областта на преподаваните учебни дисциплини – Геоекология, Екотуризъм и Защитени природни обекти. Защитата на предложените решения на географските казуси и куизът са реализирани по проект „Научно-изследователски и интерактивно-академичен модел за оптимизиране на образователния процес по география и културен туризъм в дигиталната среда“ с научен ръководител проф. д. н. Стела Дерменджиева.


Ръководители на студентите са преподавателите от катедра „География” – гл. ас. д-р Т. Драганова и доц. д-р М. Агаларева. Докторант М. Асенова представи Червените книги на Република България, като всеки студент имаше възможност да се докосне до съхраненото книжно богатство от растителни и животински видове – растения и гъби, животни и природни местообитания.

Събитието уважиха и експертите Теодора Стефанова и Емилия Драганешева от отдел „Превантивна дейност” в РИОСВ Велико Търново.


Студенти на катедра География при ВТУ отново завоюваха призовите места в национален географски конкурс 2020

22.1.2021 г. 17:05:56

Млади географи на Катедра „География” при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” взеха участие в Националния географски конкурс през 2020 г., организиран във връзка с провеждането на Географския фестивал 2020 и Български географски портал - Географ БГ. Конкурсът е насочен към всички любители на географията и с интерес във фотографията. Темата на фотографското съревнование е „Приключенска география” в две категории: 1. Снимки от България и 2. Снимки от света.

В конкурса участват пълнолетни лица, които живеят в Република България или имат българско гражданство, а всеки участник е трябвало да озаглави снимките, да запише дата на снимката, да посочи мястото, където е направена снимката като я придружи с кратко описание. Всеки участник се е включил в конкурса с не повече от три различни снимки общо за двете категории.

Конкурсът включва един кръг, в който всяка снимка се оценява поотделно от жури, селектирано от Български географски портал – Географ БГ. Непосредствено след като журито определи крайното класиране в конкурса, победителите в конкурса са уведомени, а имената и снимките на победителите са публикувани в www.geograf.bg и в интегрираните социални мрежи.

Студентите по география за участието в Националния географски конкурс са ръководени от гл. ас. д-р Тамара Драганова и са от пет специалности – География, История и география, Български език и география, Регионално развитие и геоикономика, Културен туризъм. Всеки студент е участвал с авторски фотографии от родното място, от пътувания в България и екскурзии в чужбина.

Студентът Йордан Миновски е отличен и награден с две първи места в две различни категории – „Дигитална география” и „Приключенска география от света”. Йордан е студент в 4 курс на специалността „Регионално развитие и геоикономика” и има множество награди и отличия от национални конкурси, състезания и куизи, както и награди от студентски семинари и географски уъркшопи.

Марина Василева е от магистърска програма „Културен туризъм” и също е завоювала две места в националния конкурс – второ и четвърто в категория „Приключенска география от света”. Марина е студент в 1 курс на магистърска програма, но в обучението от бакалавърската степен по специалността „Български език и география” е носител на много награди, отличия и призове от национални конкурси за есе, презентация, фотографии и др.

Йордан Миновски и Марина Василева са участници в географски изложби, университетски проекти в областта на географската наука и са с отличен успех от процеса на своето обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.


Категория – „Дигитална география”:

ПЪРВО МЯСТО в категория „Дигитална география” е отличен Йордан Миновски от 4 курс, специалност „Регионално развитие и геоикономика”


Категория за фотография „ПРИКЛЮЧЕНСКА ГЕОГРАФИЯ” от България:

ВТОРО МЯСТО в категорията за снимка от България е наградена Десислава Здравкова от 2 курс, специалност „Културен туризъм”.

Десислава е отличена за снимка от родния край – „В кв. Видима на гр. Априлци. Това е едно малко красиво кътче, скрито в Балкана. Заснела съм едно красиво, черно конче и отзад виждащият се вр. Ботев. Имам щастие, че това е моето село! Дива природа, хора пазещи обичаите си, природа - непроменяща красотата си.”


Категория за фотография „ПРИКЛЮЧЕНСКА ГЕОГРАФИЯ” от света:

ПЪРВО МЯСТО за фотография от света в категорията е отличен Йордан Миновски, 4 курс, специалност „Регионално развитие и геоикономика”.

„Багрите на труда“. Град Фес пази автентичната атмосфера на старите си занаяти. Безвремие е обхванал и кварталът на кожарите такъв, какъвто е бил през XII в., със своите пъстроцветни бояджийници на открито. Цветове и багри, това е магията на Мароко, която просто те пленява. Човекът, който ме мотивира да участвам в конкурса е гл. ас. д-р Тамара Драганова.”


ВТОРО МЯСТО и ЧЕТВЪРТО МЯСТО за фотография от света в категория „ПРИКЛЮЧЕНСКА ГЕОГРАФИЯ” - СВЯТ е наградена Марина Василева от 1 курс, магистърска програма „Културен туризъм”.

ВТОРО МЯСТО - „Феерия от живот“. Снимката е заснета на остров Тасос в Гърция. Това, което крие морето изключително силно ме вълнува. То е олицетворение на свободата на човешката душа. И точно от морето и всички живи организми в него трябва да се учим как да освободим душата си от ежедневните товари. Човекът, който ме мотивира да участвам в конкурса е гл. ас. д-р Тамара Драганова.”


ЧЕТВЪРТО МЯСТО - „Нюансите на щастието“ Снимката е заснета на Мраморния плаж на остров Тасос в Гърция. Възможността, която имаме за близка среща с морето, не трябва да се пропуска. Любовта, която нося в себе си към летните слънчеви дни на плажа, е изначална, може би заради името, което са ми дали моите родители „ Марина (от лат. Marina – морска).


 1