Новини и събития

Кръгла маса „Изкуство, творчество, възпитание. между четката и перото“ по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Пламен Легкоступ

12.4.2024 г. 12:48:14

С кръгла маса „ИЗКУСТВО, ТВОРЧЕСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ. МЕЖДУ ЧЕТКАТА И ПЕРОТО“ катедра „Предучилищна педагогика“ отбеляза 65-годишнината на проф. д.п.н. Пламен Легкоступ. Организационният комитет избра формата на този форум, за да осигури креативно пространство за всички участници, които в своята професионална битност са имали привилегията и шанса да работят заедно с проф. Пламен Легкоступ и да споделят академични и лични успехи с един многолик майстор на четката и перото, уникален със своята експертиза на световноизвестен учен, преподавател, художник и общественик. Адмирации за постиженията Ви, ПРОФЕСОРЕ! Те са впечатляващи като съчетание на разнородни, многолики и многоаспектни полета за изява на възможности, защитени безапелационно в научната общност и в творческата колегия, признати и категорично разпознаваеми, приносни не само по съдържание и форма, но и като пример за достоен еталонен образец за следване, който вдъхновява с мащабността си и с импулсиращото съчетание на рационално и емоционално, запленяващо съмишленици и последователи.

Приветствия към проф. д.п.н. Легкоступ отправиха проф. д-р Маринела Михова – декан на Педагогическия факултет, проф. д-р Светослав Косев – декан на ФИИ, проф. дн Наталия Витанова – ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“, проф. дн Божидар Ангелов, проф. дн Маргарита Терзиева (от името на академичната общност на Университет „Асен Златаров“ – Бургас), проф. дн Венка Кутева-Цветкова, проф. д-р Рени Христова-Коцева. Поздравителни адреси до проф. Легкоступ изпратиха инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново и проф. д-р Димитър Димитров – ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

На форума бе представен сборникът „ИЗКУСТВО, ТВОРЧЕСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ. МЕЖДУ ЧЕТКАТА И ПЕРОТО“ – едно уникално издание, резултат от съвместните усилия на утвърдени и млади учени и приятели на проф. Легкоступ. По предложение на Професора през месец декември 2023 г. Организационният комитет на кръглата маса в състав: председатели – проф.   д-р Маринела Михова и проф. д-р Петя Караиванова и членове – доц. д-р Деляна Чуховска, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Борислава Иванова, гл. ас.  д-р Галина Николова, гл. ас. д-р Десислава Попова, ас. д-р Йоанна Цанева и Ваня Райчева отправи покана към колеги от ВТУ и различни университети в страната за включване във форума с текстове, свързани с неговата тематична рамка. Отзоваха се 35 автори, които изпратиха свои разработки. Изданието бе подготвено благодарение на усърдната работа на редакционната колегия – проф. дн Лучия Ангелова и проф. д-р Петя Караиванова, на съставителите – проф. д-р Весела Гюрова и проф. д-р Рени Христова-Коцева, на рецензентите – проф. дн Божидар Ангелов и проф. д-р Димитър Гюров. В него са включени 28 научни статии и 2 студии. Техните автори са избрали различен вариант за изява – 27 от текстовете са самостоятелни, а 3 – в съавторство.

Книжното тяло е издадено в рамките на проект, съфинансиран от Програма „Култура“ на Община Велико Търново. Подготвено за печат и отпечатано в издателство „Фабер“. Дизайнът на корицата е на проф. д.п.н.Легкоступ. Коректор на изданието е д-р Люба Атанасова.

Академичният профил на авторите, чиито научни текстове са включени в съдържанието, е различен: 1 професор, член кореспондент, 9 професори, доктори на науките, 10 професори, 7 доценти, 4 главни асистенти, 2 асистент доктор и 2 докторанти. Всеки от текстовете е подчинен на концептуалната рамка, зададена чрез темата на кръглата маса, и съдържа оригинални приноси в науката, представяйки убедителни аргументи в подкрепа на научни идеи и тези, допълващи съществуващото знание за изкуството, творчеството и възпитанието – триадата, която фокусира вниманието на проф. Легкоступ и задава полето на неговите професионални и творчески интереси. Уникалното в тях е консолидирането на академичното и личното като открояване на научните, художественотворческите, административните и обществените постижения на Професора. Това им придава субективно ценен характер и ги прави вдъхновяващи за читателя, който чрез тях ще може да обогати своята професионална експертиза и да съпреживее енергията на съмишлието, инспирирана от вдъхновяващите срещи на всеки от нас с проф. Легкоступ – многоликия майстор на четката и перото.

Убедени сме, че сборникът ще провокира интереса на академичната ни общност и ще бъде полезен на студентите, на докторантите и на всички, които имат амбиции за професионално самоусъвършенстване в сферата на педагогическата теория и практика. Не се съмняваме, че той ще привлече вниманието на колегията и ще бъде оценен по достойнство като пример за иновативно издание с мисията да образова и вдъхновява.

Удовлетворени сме, че форумът се превърна в академичен празник на колегиалността и приятелството в общността, обединена от специалния повод на проф. Легкоступ. Благодарим на всички участници за съпричастието към него.

Пожелаваме на проф. Легкоступ здраве, нестихващо вдъхновение, успешни проекти и споделени радости от постиженията.

НА МНОГАЯ ЛЕТА, ПРОФЕСОРЕ!

05.04.2024 г.


Образователна работилница „Детски университет“ – „Забавна зооакадемия“

11.1.2024 г. 15:56:10

На 20.11.2023 г. третокурсници от образователната програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ изненадаха деца от ДГ „Слънце“ със своя семестриален майсторски клас „Забавна зооакадемия“. Иновативната практика „Детски университет“ се реализира от катедра „Предучилищна педагогика“ за трета поредна година, за да стимулира бъдещите учители да разработват и апробират креативни методически модели, с които да развиват своите професионално-практически компетенции. Домакин на проявата бе деканът на Педагогическия факултет проф. д-р Маринела Михова. Образователното събитие се осъществи под научното ръководство на проф. д-р Петя Караиванова с подкрепата на г-жа Албена Генчева, директор на ДГ „Слънце“, психологът Даниела Конакчиева и учителите наставници – г-жа Даниела Колева и г-жа Галина Йорданова.


Образователна работилница „Детски университет“ – „Космическо приключение“

11.1.2024 г. 15:36:46

На 05.12.2023 г. студенти от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проведоха семестриален майсторски клас с децата от трета група „Звездица“ на ДГ „Слънце“. Образователното събитие „Космическо приключение“ се реализира под научното ръководство на проф. д-р Петя Караиванова.  Инициативата е част от образователната работилница „Детски университет“, с която преподавателите от катедра „Предучилищна педагогика“ мотивират бъдещите учители да разработват и апробират авторски педагогически технологии, посредством които творчески да трансформират познатите частнодидактически модели.  

Третокурсниците от образователни програми „Предучилищна педагогика и логопедия“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“ впечатлиха малките любознайковци с интересно виртуално пътешествие в Космоса. Чрез разнообразни екипни активности децата научиха интересни факти за небесните тела и за професиите на хората, които ги изследват.

Резултативите от прилагането на технологията „образователна събитийност“ бяха високо оценени от г-жа Албена Генчева – директор на ДГ „Слънце“, и от учителите-наставници  Елица Христова и Галя Иванова.


 1