Новини и събития

Кръгла маса на Студентски клуб Античност и медиевистика, 27.02.2024

23.3.2024 г. 18:50:18

На 27 февруари 2024 г. студентският клуб „Античност и медиевистика“ към Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проведе традиционната си ежегодна кръгла маса. По време на събитието студенти от специалностите „История“, „Археология“, „Етнология“ и „Педагогика на обучението по история и география“ представиха свои авторски разработки, които дискутираха активно. Темите на докладите бяха разнообразни и варираха във времето и пространството от Древен Египет и Месопотамия до Средновековна Япония.


Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година в Историческия факултет

20.9.2022 г. 16:36:20

На 19 септември 2022 г. от 12:30 ч. в 321 аудитория на ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе тържествено откриване на новата академична 2022/2023 г. в Историческия факултет.

През академичната 2022/2023 година студенти в редовна и задочна форма на обучение на Историческия факултет станаха 150 първокурсници в следните специалности: „Археология“, „География“, „Етнология“, „История“, „Културен туризъм“, „Педагогика на обучението по география и информационни технологии“, „Педагогика на обучението по история и информационни технологии“, „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по история и чужд език“, „Регионално развитие и геоикономика“. 

Домакин на събитието беше настоящият декан на Историческия факултет проф. д-р Николай Кънев, избран през м. юни 2019 г. 

Официални гости на събитието бяха трима от заместник-ректорите на ВТУ – проф. д.и.н. Милко Палангурски (зам.-ректор по научната дейност), проф. д-р Димитър Димитров (зам.-ректор по международната дейност) и доц. д-р Димитър Симеонов (зам.-ректор по учебната дейност).

Почетни гости на тържеството бяха доц. д-р Владимир Попов (ректор на Великотърновския университет през мандат 1991–1995 г.), проф. д.и.н. Христо Глушков (зам.-ректор на ВТУ през мандат 1983–1985 г., 2003–2007 г.), проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (декан на Историческия факултет през мандат 1991–1995 г.), проф. д.и.н. Радослав Мишев (декан на Историческия факултет през мандат 1995–1999 г.), проф. д-р Андрей Андреев (декан на Историческия факултет за периода 2007–2015 г.).

Велислава Великова, отлична студентка от специалност „Археология“, ІV курс, носител на стипендията на Академичния съвет на ВТУ за 2021 г., отправи към първокурсниците посланието на випускниците, на които предстои да се дипломират. 

Проф. Кънев награди първокурсниците, приети с най-висок бал по отделните научни направления, и връчи техните студентски книжки и подаръци – книги на преподаватели от Историческия факултет.

Следвайки една утвърдена традиция в Историческия факултет, проф. д-р Димитър Димитров изнесе академична лекция на тема „Раждането на християнска Европа“.


Представяне на Годишника на Историческия факултет с изследвания в памет на проф. д.и.н. Иван Стоянов

19.4.2022 г. 18:07:07

На 12 април 2022 г. в зала „Европа“ на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  Историческият факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“ и Информационно-библиотечният и издателски комплекс организираха представяне на  Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, година IV (XXXVI), 2020, в който са включени изследвания, представени на проведената на 19 октомври 2019 г. международна научна конференция, посветена на 70-та годишнина от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Дълбокото си уважение към учения, преподавателя и колегата проф. Иван Стоянов засвидетелстваха с присъствието си проф. Димитър Димитров, заместник-ректор на ВТУ, доц. Николай Кънев, декан на Историческия факултет, проф. Красимира Мутафова, директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, автори на статии, включени в сборника, преподаватели и студенти. На срещата присъства и съпругата на проф. Стоянов – госпожа Дора Стоянова.

В изказванията на доц. Владимир Попов, проф. Пламен Павлов, Дора Чаушева – директор на Националния музей „Васил Левски“ в гр. Карлово, емоционално и с признание бяха припомнени заслугите на проф. Ив. Стоянов за развитието на българската историческа наука, безспорният му принос за изследване и популяризиране на делото на Васил Левски, последователните му усилия за издигане престижа на Великотърновския университет като един от водещите научноизследователски и образователни центрове в страната, както и неговата активна обществена дейност. С неподправена искреност и топлота говори проф. Калчо Калчев за човека и приятеля Иван Стоянов. На общия фон на представяне на познати и непознати страни от живота на проф. Ив. Стоянов се открои казаното от съпругата му Дора Стоянова, която сподели мисли за неговата отдаденост на науката, за безкомпромисното му отношение при отстояване на историческата истина.

Проф. Петко Петков, проф. Милко Палангурски, доц. Лора Дончева и доц. Виолета Стойчева представиха включените в изданието изследвания, като подчертаха стремежа на авторите да насочат вниманието към малко известни исторически факти, да въведат в научно обращение нови документални източници, да поставят дискусионни и интересни исторически теми.

Събитието протече в непринудената атмосфера на почит към личността и делото на проф. д.и.н. Иван Стоянов, израз на която е представеният том  на престижната поредица „Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


 1        
26 АПР
Исторически факултет, Катедра „Нова и най-нова обща история“
26 АПР 2024
8 АПР
Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“
8 АПР 2024
3 ОКТ
Исторически музей – Дряново, Община Дряново, Исторически факултет на ВТУ
3 ОКТ 2024