Новини и събития

Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година в Историческия факултет

20.9.2022 г. 16:36:20

На 19 септември 2022 г. от 12:30 ч. в 321 аудитория на ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе тържествено откриване на новата академична 2022/2023 г. в Историческия факултет.

През академичната 2022/2023 година студенти в редовна и задочна форма на обучение на Историческия факултет станаха 150 първокурсници в следните специалности: „Археология“, „География“, „Етнология“, „История“, „Културен туризъм“, „Педагогика на обучението по география и информационни технологии“, „Педагогика на обучението по история и информационни технологии“, „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по история и чужд език“, „Регионално развитие и геоикономика“. 

Домакин на събитието беше настоящият декан на Историческия факултет проф. д-р Николай Кънев, избран през м. юни 2019 г. 

Официални гости на събитието бяха трима от заместник-ректорите на ВТУ – проф. д.и.н. Милко Палангурски (зам.-ректор по научната дейност), проф. д-р Димитър Димитров (зам.-ректор по международната дейност) и доц. д-р Димитър Симеонов (зам.-ректор по учебната дейност).

Почетни гости на тържеството бяха доц. д-р Владимир Попов (ректор на Великотърновския университет през мандат 1991–1995 г.), проф. д.и.н. Христо Глушков (зам.-ректор на ВТУ през мандат 1983–1985 г., 2003–2007 г.), проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (декан на Историческия факултет през мандат 1991–1995 г.), проф. д.и.н. Радослав Мишев (декан на Историческия факултет през мандат 1995–1999 г.), проф. д-р Андрей Андреев (декан на Историческия факултет за периода 2007–2015 г.).

Велислава Великова, отлична студентка от специалност „Археология“, ІV курс, носител на стипендията на Академичния съвет на ВТУ за 2021 г., отправи към първокурсниците посланието на випускниците, на които предстои да се дипломират. 

Проф. Кънев награди първокурсниците, приети с най-висок бал по отделните научни направления, и връчи техните студентски книжки и подаръци – книги на преподаватели от Историческия факултет.

Следвайки една утвърдена традиция в Историческия факултет, проф. д-р Димитър Димитров изнесе академична лекция на тема „Раждането на християнска Европа“.


Представяне на Годишника на Историческия факултет с изследвания в памет на проф. д.и.н. Иван Стоянов

19.4.2022 г. 18:07:07

На 12 април 2022 г. в зала „Европа“ на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  Историческият факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“ и Информационно-библиотечният и издателски комплекс организираха представяне на  Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, година IV (XXXVI), 2020, в който са включени изследвания, представени на проведената на 19 октомври 2019 г. международна научна конференция, посветена на 70-та годишнина от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Дълбокото си уважение към учения, преподавателя и колегата проф. Иван Стоянов засвидетелстваха с присъствието си проф. Димитър Димитров, заместник-ректор на ВТУ, доц. Николай Кънев, декан на Историческия факултет, проф. Красимира Мутафова, директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, автори на статии, включени в сборника, преподаватели и студенти. На срещата присъства и съпругата на проф. Стоянов – госпожа Дора Стоянова.

В изказванията на доц. Владимир Попов, проф. Пламен Павлов, Дора Чаушева – директор на Националния музей „Васил Левски“ в гр. Карлово, емоционално и с признание бяха припомнени заслугите на проф. Ив. Стоянов за развитието на българската историческа наука, безспорният му принос за изследване и популяризиране на делото на Васил Левски, последователните му усилия за издигане престижа на Великотърновския университет като един от водещите научноизследователски и образователни центрове в страната, както и неговата активна обществена дейност. С неподправена искреност и топлота говори проф. Калчо Калчев за човека и приятеля Иван Стоянов. На общия фон на представяне на познати и непознати страни от живота на проф. Ив. Стоянов се открои казаното от съпругата му Дора Стоянова, която сподели мисли за неговата отдаденост на науката, за безкомпромисното му отношение при отстояване на историческата истина.

Проф. Петко Петков, проф. Милко Палангурски, доц. Лора Дончева и доц. Виолета Стойчева представиха включените в изданието изследвания, като подчертаха стремежа на авторите да насочат вниманието към малко известни исторически факти, да въведат в научно обращение нови документални източници, да поставят дискусионни и интересни исторически теми.

Събитието протече в непринудената атмосфера на почит към личността и делото на проф. д.и.н. Иван Стоянов, израз на която е представеният том  на престижната поредица „Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Шести национален ученически конкурс с международно участие „Пространство и време“

7.3.2022 г. 11:14:15

На 1 март 2022 г. Великотърновският университет бе домакин на Националния ученически конкурс „Пространство и време“. Форумът се провежда за шеста поредна година. Негов организатор е Академията за лидери при Историческия факултет. Поради ограничителните мерки, свързани с епидемичната обстановка в страната, заключителтият етап на конкурса се проведе в онлайн среда.

Откриването на форума бе модерирано от доц. д-р Виолета Стойчева, която съвместно с проф. дн Стела Дерменджиева ръководи Академията за лидери.

Официалното начало на срещата бе уважено от доц. д-р Николай Кънев, декан на Историческия факултет, и от неговите заместници – доц. д-р Галин Петров и доц. д-р Надежда Христова.

Като домакин на форума, доц. д-р Николай Кънев поздрави сърдечно участниците, допуснати до втория етап на националния конкурс. Той подчерта ролята на Академията за лидери в осмисляне на връзката Университет – средно училище и за популяризиране на специалностите в Историческия факултет.

На откриването присъстваха двама ръководители на катедри –  проф. дн Атанас Дерменджиев (катедра „География“) и проф. д-р Ивелин Иванов (катедра „Стара и средновековна история“), както и преподаватели, членове на научното жури на конкурса.

От името на ректорското ръководство на Университета с приветствие към младите хора се обърна проф. д.и.н. Милко Палангурски, заместник ректор по научната дейност. Той изрази своята надежда с пожелание следващата година публичната защита да бъде „на живо“ в Университета.

Много емоционално към участниците се обърна проф. дн Стела Дерменджиева. Тя отбеляза динамиката в географията на конкурса през изминалите години и сподели удовлетворението си от качеството на ученическите творби като отличителен маркер на провеждания младежки научен форум.

Проф. дн Атанас Дерменджиев в своето приветствие зададе полемичната насоченост на предстоящата публична защита на участниците, допуснати до втория кръг на конкурса.

Работата на форума, продължил през целия ден, бе организирана в четири секции – две по география и две по история, което потвърждава тенденцията за непрекъснатото разширяване на неговото географско пространство.

За участие в конкурса бяха подадени общо 124 заявки (55 по история и 69 по география). До втория етап научното жури допусна 121 конкурсни творби (54 по история и 67 по география), в разработките на които участват 141 гимназисти (63 по история и 78 по география) от VIII до XII клас.

Участниците в публичната защита са представители на 32 училища и образователни институции от 32 населени места в страната. В списъка на селищата, които очертават пространствено интереса към Ученическия конкурс, подредени по азбучен ред, влизат: Айтос, Белене, Белица, Берковица, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Генерал Тошево, Годеч, Горна Оряховица, Джебел, Добрич, Дупница, Кюстендил, Кърджали, Опака, Павликени, Русе, Самоков, Свищов, Севлиево, Силистра, София, Стара Загора, Тутракан, Харманли, Шумен, Ямбол и Якоруда.

За втори път в историята на конкурса сред участниците има представители на българските общности зад граница. Освен колективната работа на две момичета от Българското училище „П. Яворов“ в Милано (Италия), с изследователски теми участват двама ученици от Общообразователното училище „Ал. Малинов“ в с. Ореховка (Украйна). Нарастващата популярност на конкурса е  многозначен факт спрямо перспективата за прерастване на инициативата в международна.

Особена символика има фактът, че голяма част от научните ръководители на учениците са възпитаници на Търновската школа. Това обстоятелство потвърждава не само качеството на подготовката, която осигурява на своите студенти Историческият факултет, но и установената традиция на приемственост между поколенията.

Всички участници в заключителния етап на Ученическия конкурс получават сертификат за участие, а отличените млади лидери се награждават с книги. Специална грамота е предвидена и за учителите, подпомагали творческата и изследователската работа на своите възпитаници.  

Според регламента на конкурса, участниците от XII клас, чиято оценка от двата етапа на журиране е Отличен (5.50 – 6.00), получават правото да се запишат в избрана от тях специалност на Историческия факултет.

Регламентът на Ученическия конкурс и програмите на отделните секции са достъпна на сайта на Университета на адрес: https://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1698&zid=1&ret=nk


 1        
29 СЕП
Исторически факултет и Център за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ)
29 СЕП 2023
5 ОКТ
Исторически факултет, Исторически музей - гр. Дряново, Община Дряново
5 ОКТ 2023
17 НОЕ
Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“ Филологически факултет, катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“ ДЕПОКПС при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Фондация „Румяна Кушева“ (София)
17 НОЕ 2023