Новини и събития

Студентски научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента”

7.1.2023 г. 1:33:43
 На 15.04.2022 г. се постави началото на студентските научни и художественотворчески дейности, утвърдили се като традиционни за Филиал-Враца на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В първия форум, с който стартираха студентските прояви, участниците представиха своите виждания за „учителската професия” в три рубрики – компютърна презентация, есе и фотоколаж. Шестдесет и двама Студенти от различни курсове на специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”, „Предучилищна педагогика и чужд език”, „Начална училищна педагогика и специална педагогика”, „Социална педагогика”, „Педагогика на обучението по история и философия”, проявиха изключителна активност и оригиналност при характеризиране образа на съвременния учител.

Директорът на Филиала – доц. д-р Рени Христова-Коцева приветства участниците за проявената активност и им пожела успешно представяне.

Журито в състав:

 • гл. ас. д-р Елица Александрова – председател и членове:
 • гл. ас. д-р Мила Гълъбова
 • ас. Надя Коцева и системен администратор Тодор Петров, беше затруднено при номиниране на представените интересните творчески разработки. След задълбочено обсъждане се оформи следното класиране

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 • първо място Мариела Иванова Димитрова – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 3 курс
  Тошка Бориславова Венциславова – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 3 курс
  Рая Милтонова Симеонова – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 3 курс
 • второ място Студенти от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 2 курс
 • трето място Ивелина Добринова Ямукова-Ангелова – специалност „Начална училищна педагогика и специална педагогика“, 2 курс
 • Поощрителна награда Радослава Георгиева Георгиева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
 • Специална награда Лена Борисова Йорданова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс

ЕСЕ

 • първо място Веселка Димитрова Стефанова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
 • второ място Веселка Миткова Борисова – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 4 курс
 • трето място Мариана Веселинова Тошева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс
 • Поощрителна награда Гълъбина Бориславова Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс

ФОТОКОЛАЖ

 • първо място Мариана Веселинова Тошева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс
 • второ място Мария Младенова Борисова-Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс
 • трето място Гълъбина Бориславова Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
  Михаела Цветанова Иванова - специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
  Мирослава Сашкова Георгиева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
 • Поощрителна награда Анджела Ивайлова Костадинова – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 1 курс

Със специална награда беше отличена Лена Борисова Йорданова, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс, за авторски римуван текст и илюстрации към груповия проект на целия курс – „Приказни герои” и самостоятелна авторска разработка „Житената питка”.

Всеки студент получи сертификат да участие.


Студентски четения 2022

7.1.2023 г. 1:21:35

На 13 май 2022 година във Филиал-Враца на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведоха традиционните „Студентски четения“.

В тях участваха 16 студенти от различни курсове и специалности, които мотивирани от научните консултанти, представиха оригинални разработки.

Всички студенти и преподаватели преживяхме празник на словото, по време на който участниците ни представиха своите идейни виждания, както за класиците на българската литература, така и нови малко познати автори, оригиналните текстове, на които са близки до света на съвременното дете.

Емоционален завършек беше атрактивното представяне на съпровод с детски музикални инструменти в уроци по музика (1-4 клас) от Вилиана Иванова Найденова и Нелина Валериева Боянова.

Сред представените авторски творби за участие в Седемнадесета студентска научна сесия на Педагогически факултет бяха номинирани:

 • Глория Цветанова Костадинова, тема „Падение и самозабрава в разказа „Пази, боже, сляпо да прогледа“ от Алеко Константинов“, специалност „Педагогика на обучението по български език и история“, 4 курс, научен консултант проф. дфн Христо Манолакев. Павлина Кирчова Попова, тема „История на моето родно училище – II-ро ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм“, специалност „Социална педагогика“, 1 курс, научен консултант гл. ас. д-р Емил Спасов.
 • Ива Илиева Димитрова, тема „Петя Кокудева. Детски стихотворения“, специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 1 курс, научен консултант гл. ас. д-р Мила Гълъбова.
 • Вилиана Иванова Найденова и Нелина Валериева Боянова, тема „Съпроводът с детски музикални инструменти в урока по музика (1-4 клас)“, специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 3 курс, научен консултант гл. ас. д-р Мариан Ангелов.


Студентски работилници на тема „Генериране на педагогически идеи” 2022

7.1.2023 г. 1:03:48

На 20 май 2022 година дворът на Филиал-Враца се превърна в творителница на креативни идеи – студенти и преподаватели, деца и ученици от базови институции, и техните учители заедно създават многообразие от творчески продукти.

Емоционално настроение създаде изпълнението на децата от ДГ „Брезичка“ гр. Враца, група „Мечо пух“ с музикален ръководител Пламена Ценова и учители на групата – Маргарита Христова и Здравка Ангелова. Те изпълниха песента „Тръгнала е Дена“ и музикална интерпретация от „Детски оркестър“.

Никола Николаев от 1 клас при СУ „Христо Ботев“ пламенно изпълни стихотворението „Кирил и Методий“ от Стоян Михайловски.

Студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, 3 курс и Начална училищна педагогика и чужд език, 3 курс, с научен ръководител гл. ас. д-р Мариан Ангелов, представиха много добра екипна работа, в изпълнението на различни музикални инструменти.

Първокурсниците от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, съвместно със студентите от специалност Начална училищна педагогика и Специална педагогика, 2 курс, представиха -„Работилница по писане“, „Работилница за букви“, „Работилница - Оцветяваме приказки“, „Работилница – Представяме детска книжка „Лулу“ от П. Кокудева“ с научен ръководител гл. ас. д-р Мила Гълъбова. Чрез иновативни решения показаха, как по-интересно може да се пише и чете.

Креативни творчески решения предложиха студентите от специалност „Социална педагогика“, 1 курс и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс, в студентска работилница „Вълшебното дърво“ с научни ръководители гл. ас. д-р Елица Александрова и ас. д-р Анна Целова.

В работилницата „Книгата – прозорец към света“ под ръководството на доц. д-р Светлана Ангелова и ас. Надя Коцева студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, 1 курс представиха чрез гатанки и рисунки, разпознаването и разгадаването на различни букви.

Студентска работилница „One, two, three, play with me“ с научен ръководител преподавател Лариса Грунчева, със студенти от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 1 курс и студентски работилници „Alphabet“, „Family“ и „Parts of the body“ с научен

ръководител преподавател Лилия Александрова със студенти от специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 1 курс демонстрираха как със забавност и лекота може да се учи английски език.

В навечерието на най-светлия български празник 24 май студенти, преподаватели, учители и деца изживяха заедно щастието да творят заедно.


 1