Новини и събития

Кръгла маса на тема "Кариерно развитие на новоназначените учители"

18.5.2022 г. 11:14:24

На 17 май 2022 г. по инициатива на Педагогически колеж - Плевен и под патронажа на областния управител на област Плевен се проведе Кръгла маса на тема: „Кариерно развитие на новоназначените учители“. Партньори в организирането и провеждането на събитието бяха Регионално управление на образованието - Плевен и Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България - клон Плевен.

Целта на форума бе да събере на едно място всички заинтересовани страни, свързани с подготовката и професионалната реализация на възпитаниците на Педагогическия колеж, и да се обсъди създаването на успешен модел на междуинституционално взаимодействие, който да подпомогне тяхната качествена подготовка и успешно кариерно развитие.

Повече от 150 бяха участниците в Кръглата маса. Своята ангажираност към форума изразиха Областна администрация - Плевен чрез участието на областния управител г-н Иван Янчев и заместник областния управител г-жа Виолета Иеремиева, Общинска администрация - Плевен в лицето на ресорния заместник кмет по образование г-н Стефан Милев, експерти от РУО - Плевен, директори и учители от училища и детски градини в община и област Плевен, преподавателите и част от студентите на Педагогическия колеж.

След като бе поставена темата на Кръглата маса от доц. д-р Емил Бузов, г-жа Албена Тотева и г-н Емил Райков, се откри дискусия, в която се включиха представители на всички заинтересовани страни. Споделиха се много конструктивни идеи и предложения, които предстои да бъдат трансформирани в конкретни действия.Дебат между студенти и ученици за европейските образователни ценности

14.5.2021 г. 8:45:21

На 13 май 2021 г., в рамките на студентските прояви, включени в научния календар за 2021 г., се проведе дебат между студенти от Педагогическия колеж и ученици от 12. клас на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ - Плевен. Сформираните два отбора дебатираха по темата „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“. Ерик Илиев, Лусине Казанчян, Соня Дунева, Юлия Бонева и Диляна Гелева, ръководени от д-р Александър Кръстев, представиха и защитиха убедително своите виждания за образованието като ценност и източник на възможности за младите хора в Европа. Акценти в дебата бяха теми като: традиционните български ценности в европейското пространство; съвременните модели на възпитание и образование; ролята на семейството и училището; приобщаващото образование в контекста на европейските ценности. Достойни опоненти на студентите бяха представителите на ДСФГ „Интелект“, които показаха завидни знания по дебатираните теми и умения аргументирано да отстояват изложените тези.

Всички участници в дебата получиха сертификати и награди за достойното представяне.


Откриване на новата академична година в Педагогически колеж - Плевен

3.10.2019 г. 12:10:54
На 1 октомври 2019 г. в Педагогически колеж - Плевен с тържествена церемония бе открита новата академична година. Записалите се общо 70 първокурсници в трите образователни програми, по които се провежда обучение в ОКС „професионален бакалавър“, бяха посрещнати от ръководството и преподавателския състав на колежа. На тържеството присъстваха г-жа Татяна Божинова - заместник-областен управител на област Плевен, г-н Стефан Милев – заместник-кмет на община Плевен, г-жа Албена Тотева – началник на РУО - Плевен, г-н Емил Райков – директор на ДФСГ "Интелект" и председател на Регионалния съюз на работодателите в системата на народната просвета за регион Плевен, г-н Атанас Кършев – експерт към Министерството на младежта и спорта за областите Плевен и Ловеч, директори и учители от партньорските образователни институции. Всички те поднесоха приветствия към първокурсниците и академичната общност.

В своето слово директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов поздрави студентите и им пожела да бъдат целеустремени, мотивирани и отговорни в своето обучение, за да намерят добра професионална реализация. Той благодари на партньорските институции и организации за подкрепата и сътрудничеството в името на качествената подготовка на бъдещите детски и начални учители.

Третокурсничката Славена Гергова отправи послание към новите колеги да вярват в себе си, да не се боят от трудностите, да проявяват постоянство в ученето и да използват пълноценно възможностите, които им предоставя Педагогическият колеж, за да се изградят като добри професионалисти.

След тържественото посрещане и поздравленията първокурсниците изслушаха с интерес и първата академична лекция за новата учебна година, която бе изнесена от г-жа Албена Тотева – началник на Регионалното управление на образованието.


 

 

 

 


 1