Новини и събития

Поредно посещение на студенти и преподаватели от Ниш във Великотърновския университет

18.4.2024 г. 22:53:20

Разменните посещения датират от 2002 година.

Досега са проведени 20 конференции с редуване на домакинството.

Издадени са 19 тематични двуезични сборника, известни в славистични центрове в чужбина: ВТУ | Филологически факултет | Културата на българи и сърби – тематични сборници (uni-vt.bg)

Великотърновският университет и Филологическият факултет посрещат за поредна година студенти и преподаватели от Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия. От 18 до 21 април 2024 г. домакините от катедра „Славистика“ организират  образователна, научна и културна програма за студенти, докторанти и преподаватели. На 19 април, петък, се провежда и 20. по ред научна конференция на тема „Границите в културата на българи и сърби“. Разменните посещения с редуване на домакинството започват през 2002 година и са едно от най-устойчивите партньорства между двата университета, които имат договор за сътрудничество от 1987 година и поддържат лекторатите по български и сръбски език по междудържавната спогодба за научен, образователен и културен обмен. В продължение на повече от двадесет години няколкостотин студенти, които са изучавали в различни курсове български език в Ниш и сръбски език във ВТУ, са участвали в тази партньорска програма. Десетки преподаватели са участвали в тематичните конференции, а двата факултета се редуват и в издаването на сборниците с доклади.  Програмата тази година се осъществява чрез университетския проект „Международни академични мрежи – традиции и иновации“.  Заглавията на деветнайсетте издадени сборника отразяват оригиналния замисъл на това партньорство  и са известни в редица хуманитарни библиотеки в чужбина.

 • Трапезата в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2004)
 • Комичното в културата на сърби и българи (Ниш, 2005)
 • Свое и чуждо в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2006)
 • Еротичното в културата на сърби и българи (Ниш, 2007)
 • Играта в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2008)
 • Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (Ниш, 2009)
 • Селото и градът в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2010)
 • Името в културата на сърби и българи (Ниш, 2011)
 • Време и пространство в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2012)
 • Реалност и фикция в културата на сърби и българи (Ниш, 2013)
 • Слово и жест в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2014)
 • Емоциите в културата на сърби и българи (Ниш, 2015)
 • Красотата в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2016)
 • Музиката в културата на сърби и българи (Ниш, 2017)
 • Политиката в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2018)
 • Обичаите в културата на сърби и българи (Ниш, 2021)
 • Пътят в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2022)
 • Приятелството в културата на българи и сърби (Велико Търново 2023)
 • Минало и бъдеще в културата на сърби и  българи (Ниш, 2024)
 • Границите в културата на българи и сърби (Велико Търново, предстои издаване)

Скръбна вест

16.2.2024 г. 13:42:45

СКРЪБНА ВЕСТ

На 16.02.2024 г. почина гл. ас. Димка Анчева – дългогодишен преподавател в катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“.


Димка Анчева е родена на 04.10.1940 г. в с. Леденик. През 1974 г. завършва българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1975 г. след спечелването на конкурс започва работа като асистент към катедра „Методика на езиковото  и литературното обучение и литературознание“. През 1979 г. става старши асистент, а през 1985 г. – главен асистент.

Научните интереси на гл. ас. Димка Анчева са в областта на методика на обучението по български език и на езиковото обучение в средното училище: „Формиране на педагогически умения у студентите чрез лекциите и педагогическата практика“, „Междупредметните връзки в уроците по лексикология в 7. клас“, „За някои стилни особености на романите „Татул“ и „Снаха“ на Г. Караславов,  „Някои наблюдения върху сравненията в „Железният светилник“ на Д. Талев“ и др.

Колегите от катедра „Методика на езиковото  и литературното обучение и литературознание“ пазят спомена за етичните отношения, за добрите съвети и ползотворните идеи, оценяват приноса на гл. ас. Димка Анчева за утвърждаване на авторитета на катедрата.


Дълбок поклон пред паметта на гл. ас. Димка Анчева!


Катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“
Филологически факултет


Студентка от магистърска програма „Транслатология“ на Филологическия факултет при ВТУ е първа в страната на престижно състезание

5.7.2022 г. 22:36:35

Симона Стоянова – студентка от първи курс на магистърската програма „Транслатология с два чужди езика“ (английски и испански език) се представи блестящо на тазгодишното състезание „еМТ предизвикателство“ и бе класирана на първо място в езикова двойка „английски – български“. Състезанието се организира ежегодно и е насочено към студенти в магистърски програми, които са част от Европейската мрежа за магистърски програми по превод – ЕМТ. Състезанието се проведе през април т.г. и в него участие взеха общо 112 студенти от целия Европейски съюз. Предизвикателството бе ориентирано към оценяване на автоматизирана оценка на качеството на машинен превод. Като награда за постижението, Симона Стоянова ще има възможност да вземе участие във Форума „Превод на Европа - 2022“, който ще се проведе между 9-11 ноември т.г. в Брюксел.

Магистърската програма „Транслатология“ на Филологическия факултет е част от Европейската мрежа ЕМТ, което гарантира висококачествено обучение и възможности за стажове и работа в Генерална дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия.


Линк към класирането на отличените студенти.


 1        
  АПР
Филологически факултет и катедра „Славистика“, ВТУ; Философски факултет, Ниш
АПР 2024
  АПР
Филологически факултет, катедра „Класически и източни езици и култури“, Институт „Конфуций“
АПР 2024
  АПР
Център за арабски език и култура
АПР 2024
  АПР
Библиотечно-информационен център по гръцки език и култура, културни институции от Гърция
АПР 2024
22 АПР
Филологически факултет, катедра „Германистика и нидерландистика“, Австрийска библиотека
22 АПР 2024