Новини и събития

Удостояване на проф. д-р Димитър Попмаринов с почетното звание „Почетен професор на Православния богословски факултет“ – 25.05.2021

23.3.2024 г. 16:21:07

На свое заседание от 17 май 2021 г. Академичният съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на основание чл. 8а и чл. 15а от Статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и въз основа на рецензия на Временната комисия за присъждане на почетното звание „Почетен професор на съответния факултет“ Академичният съвет реши да присъди почетното звание „Почетен професор на Православния богословски факултет“ на проф. д-р Димитър Маринов Киров за неговия значим принос за популяризиране, издигане и утвърждаване името на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Проф. д-р Димитър Попмаринов е един от първите преподаватели на основания през 1991 г. Православен богословски факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и негов декан в продължение на два мандата.

Факултетът започва своята дейност с първи курс студенти по специалността „Теология“. Година по-късно е открита и специалност „Иконография“ (днес „Църковни изкуства“). През 2010 г. е открита специалността „Теология и социално служение“. В духовно, образователно и научно отношение Факултетът е продължител на богатата традиция на Търновската книжовна школа на св. Евтимий, патриарх Търновски.

Проф. Попмаринов преподава дисциплини в областта на старозаветната библеистика и библейското богословие. Специализирал е в Русия, Швейцария, Холандия. В продължение на много години е участник и лектор в множество научни прояви у нас и в чужбина. Представял е българското богословие и страната ни в Женева, Санкт Петербург, Солун, Виена, Москва, Ню Йорк, Сеул и др. Автор е на книгите „Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература“ (Омофор, 1999), „Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет“ (Фабер, 2001), „Съвременни богословски проблеми“ (Омофор, 2004), „Между вярата и разума“ (Омофор, 2014, 2016, 2018, 2020 ), „Свещеното Писание. Херменевтика, Богослужение, Диалог“ (съавторство; Омофор, 2018), „Библейско богословие: академични есета“ (Омофор, 2018), както и на редица научни студии, доклади и статии в български и международни издания. Проф. Попмаринов е един от основателите на фондация „Покров Богородичен“ и в продължение на повече от двадесет години е председател на нейния управителен съвет.

ПРАВОСЛАВИЕ БГ: Професор Димитър Попмаринов с признание от Академичния съвет на ВТУ


Удостояване на проф. Казимир Попконстантинов с почетното звание „Почетен професор на Православния богословски факултет“ – 07.02.2022

23.3.2024 г. 16:19:48

в. „Янтра днес“: Проф. Казимир Попконстантинов става Почетен професор на Православния богословски факултет

Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов става Почетен професор на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Той е удостоен с отличието заради значимия си принос за популяризирането, издигането и утвърждаването на името на Факултета. Предложението за неговото награждаване е на декана доц. Евгений Николов и е прието с Решение на Академичния съвет на Великотърновския университет.

Проф. Попконстантинов е български учен, историк, археолог и епиграф, дългогодишен музеен работник и преподавател. Едно от най-големите му открития е на 28 юли 2010 г. на остров Свети Иван край Созопол по време на археологически разкопки в развалините на манастирския комплекс „Св. Йоан Кръстител“. Там той намира реликварий, за който се предполага, че съдържа мощи на св. Йоан Кръстител.

За дългогодишната си дейност проф. Попконстантинов е удостоен с редица награди. Сред тях са: Кирило-Методиева награда на БАН за принос в развитието на славистиката и старобългаристиката; Годишна академична награда на БАН в областта на хуманитарните науки за принос в изследването на средновековната българска култура за периода 1994-1999 г.; Изследователска стипендия на Фондация „Александър С. Онасис“; Годишна европейска Хердерова награда на Фондация „Алфред Тьопфер“ – Германия, и Виенския университет в Австрия; Почетен златен медал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за издигане и утвърждаване на авторитета на висшето училище и за принос в областта на старобългарската епиграфика, в развитието на славистиката и старобългаристиката и в изследването на средновековната българска култура; Почетен гражданин на Велико Търново и на Созопол.


Удостояване на проф. д-р протойерей Людмил Малев с почетен знак „За заслуги към Трявна“ – 24.05.2023

23.3.2024 г. 16:18:00

Общински вестник „Тревненска седмица“: Проф. д-р протойерей Людмил Мартинов Малев ще бъде удостоен с почетен знак „За заслуги към Трявна“

Проф. д-р протойерей Людмил Мартинов Малев е удостоен с почетен знак „За заслуги към Трявна“ за успешната аргументация на предложението му Тревненската църковна общност да бъде обособена в самостоятелна Духовна околия на Шестия църковно-народен събор, проведен в Рилската св. Обител през 2008 г., за грижите му по запазването и благоустрояването на църковните обекти в енорията, в която служи, както и на територията на цялата община, за оказвана безвъзмездна помощ във връзка с развитието на музейната дейност в гр. Трявна. Постиженията му предизвикват всеобщо уважение. Честито поредно заслужено признание на проф. д-р Малев!


 1