Новини и събития

Международен симпозиум "Образование, 21"

29.1.2020 г. 11:26:43

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ 21“


На 23 ноември 2019 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Международният симпозиум „Образование ‘21”. Събитието се организира за трета поредна година от катедра „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“ при Историческия факултет съвместно с Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към Великотърновския университет и със съдействието на Ателие „История и памет“ и Академичен клуб „Географски и регионални изследвания”. Партньор на научния форум е Фондация „Проф. Румяна Кушева“ - София.

Гости на откриването на симпозиума бяха доц. д-р Милен Михов, зам.-председател на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, доц. д-р Димитър Симеонов, зам.-ректор по учебната дейност, деканите на три факултета – доц. д-р Николай Кънев, Исторически факултет, проф. д-р Ценка Иванова, Филологически факултет и доц. д-р Марияна Николова, Факултет Математика и информатика, както и директорът на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти – доц. д-р Петя Събева. Освен тях, с приветствие към участниците във форума се обърнаха доц. д-р Лора Дончева, ръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“ и проф. д.н. Атанас Дерменджиев, ръководител на катедра „География“. Тържественото откриване на симпозиума бе модерирано от проф. д-р Стела Дерменджиева.

По време на пленарната сесия доц. д-р Виолета Стойчева представи сборника от първата международна конференция „Историческото образование и предизвикателствата на ХХI век“, проведена през 2016 г. Още от следващата година идеята прераства в проект на две катедри от Историческия факултет, а издаването на изнесените доклади в сборници се съфинансира от Фондация „Румяна Кушева“.

Приоритетите на научния форум, посветен на 30-годишнината от падането на Стената, бяха очертани чрез основните доклади на доц. д-р Лора Дончева и проф. д-р Марин Русев.

За пръв път като част от международното събитие учителите, защитили Втора и Първа Професионално-квалификационна степен, получиха своите свидетелства и бяха сърдечно приветствани от директора на Департамента доц. д-р Петя Събева.

Участниците в симпозиума представиха своите доклади в две секции – „История“ и „География“. В програмата на форума са включени 35 участници – преподаватели и докторанти от Великотърновския, Софийския университет и УНИБИТ, от Новоросийския държавен педагогически университет (Русия) и  Областния институт за следдипломна квалификация в гр. Лвов (Украйна), от Фондация „Софийска платформа“, както и педагогически специалисти от различни училища в страната.

По традиция материалите от симпозиума ще бъдат издадени в т. 3 на поредицата „Образование ’21“.


Бъди грамотен!

19.6.2019 г. 15:53:42

Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти на 08.06.2019 г. в гр. Силистра с лектор доц. д-р Виолета Петрова Георгиева проведе обучение на тема „Потенциалът на обществените науки за развиване функционалната грамотност на учениците”

Обучението се организира по заявка от Регионално управление на образованието – гр. Силистра с началник Габриела Миткова и Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия г-жа Ивелина Петрова.

Всеки успешно представил се обучаем ще получи удостоверение за присъден 1 квалификационен кредит.


Специализанти към ДЕПОК защитиха успешно дипломните си работи

26.2.2019 г. 15:13:56

На 23.02.2019 г. в сградата на Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе защита на дипломни работи на специализанти, завършили обучението си в професионално-педагогическа специализация в съответствие с чл. 60 на Наредба №12 на МОН (за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/в сила от 27.09.2016г.). Всички те  ще получат документ - Свидетелство за професионално-педагогическа специализация (чл.48, ал.1, т.2. на Наредба №12) за успешно завършено обучение, с което педагогическият специалист може да кандидатства за придобиване на трета ПКС.

 
 

 


 1