Новини и събития

Бронзови медали и III място в отборното класиране, група А, спечелени от отбора на факултет "Математика и информатика" към ВТУ на Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ 2023 г.

15.11.2023 г. 19:29:10

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дария Иванова и Ивайло Ангелов Иванов отново спечелиха бронзови медали от Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ (CompMath-2023), която се проведе от 10 до 12 ноември 2023 г. в гр. Русе при домакинството на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Студентите Ивайло Ангелов Иванов и Ванеса Светломирова Атанасова от специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“, III курс, Янчо Мехмедов Ибрахимов от специалност „Компютърни науки“, III курс, Десислава Генадиева Николова, Дария Иванова Иванова и Владислав Панайотов Панайотов от специалност „Софтуерно инженерство“, IV курс, членове на отбора на факултет „Математика и информатика” към Великотърновския университет, извоюваха III място в отборното класиране , група А.

Специални благодарности към преподавателите, осъществили подготовката на състезателите:

проф. Стефка Христова Буюклиева, проф. д-р Димитър Цветков, доц. д-р Любомир Христов, гл. ас. д-р Паскал Пиперков.

Ръководители на отбора на факултета бяха проф. Стефка Буюклиева и гл. ас. д-р Паскал Пиперков.

OT ДЕКАНАТА


Почетен златен медал беше присъден на проф. д-р Даринка Гълъбова

3.11.2023 г. 12:36:33

Проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова от катедра "Алгебра и геометрия" към факултет "Математика и информатика" е удостоена с ПОЧЕТЕН ЗЛАТЕН МЕДАЛ на Великотърновския университет" за всеотдайната й и дългогодишна преподавателска и административна дейност, значимия принос като заместник-председател на Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, заместник-декан на Педагогическия факултет, заместник-директор на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти и един от инициаторите за неговото създаване, активното й участие като ръководител на национални и университетски научни проекти, конференции, семинари и конкурси и неоспоримия експертен принос при подготовката на институционалните и програмните акредитации на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, факултет „Математика и информатика“ и Педагогически факултет.


Статията IoT based beehive monitoring system с автори ас. Валентин Тонков и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Информационни технологии“, факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, удостоена с кристална статуетка и грамота за най-добра статия на 24-тата Международна конференция по компютърни системи и технологии, CompSysTech'23

20.6.2023 г. 13:05:35

Статията IoT based beehive monitoring system на ас. Валентин Тонков и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Информационни технологии“, факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе удостоена с кристална статуетка и грамота за най-добра статия на 24-тата Международна конференция по компютърни системи и технологии, CompSysTech'23.

Конференцията се проведе на 16-17 юни 2023 г. в Русенския университет и е една от най-престижните в областта на информационните технологии в България. Статиите от нея се публикуват в ACM International Conference Proceeding Series (SJR) и се индексират в SCOPUS и редица други системи за индексиране на научни публикации. 1