Новини и събития

650 години Търновска книжовна школа. 50 години Международен научен симпозиум „Търновска книжовна школа“

20.9.2021 г. 8:11:06

През 2021 г. се честват 50 години от провеждането на първия международен симпозиум „Търновска книжовна школа“ (11-14 октомври 1971 г.). Престижният форум е организиран от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Института по балканистика при БАН по случай 600-годишнината от създаването на Търновската книжовна школа (1371 г.). Положените основи за съвместни проучвания на български и чуждестранни изследователи от различни медиевистични направления върху паметниците от епохата на Второто българско царство и по-конкретно – върху културното наследство на Търновската книжовна школа се установяват като традиция в дейността на Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ (създаден през 1972 г.). Като част от неговата научна стратегия събирането, изследването, издаването и превеждането на съвременен български език на безценното ръкописно наследство продължава да се популяризира чрез периодичните международни симпозиуми „Търновска книжовна школа“.


 1