Новини и събития

Кръгла маса по ономастика на тема „Настояще и бъдеще на ономастичните изследвания в България“

2.12.2019 г. 16:34:17

На 22 ноември 2019 г. Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” проведе Кръгла маса по ономастика на тема: „Настояще и бъдеще на ономастичните изследвания в България“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев – основател и дългогодишен директор на Центъра по българска ономастика. Участниците във форума бяха приветствани от Зам.-ректора по международната дейност доц. д-р Димитър Димитров и от Декана на Филологически факултет проф. д-р Ценка Иванова. Гости на Кръглата маса бяха наследниците на проф. Ковачев, както и продължителите на делото му доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, проф. дфн Людвиг Селимски, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Мария Илиева, проф. дфн Драгомир Лалчев, гл. ас. д-р Недялка Иванова и др. В хода на събитието беше изтъкната ролята и значението на проф. Ковачев за развитието на ономастичната наука, бяха разказани спомени от живота му. Разисквани бяха и въпроси за бъдещето на ономастичните изследвания в България.


Международна научна конференция по ономастика на тема "Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване“

7.10.2019 г. 9:15:42

На 26 и 27 септември 2019 г. в зала „Европа“ на Ректората във Великотърновския университет се проведе Международна научна конференция по ономастика на тема "Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване“. Научната конференцията е организирана от Центъра по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при Великотърновския университет и е посветена на 80-годишнината от рождението на световноизвестния славист и етимолог проф. Людвиг Селимски, В нея взеха участие учени от България, Полша, Русия и Украйна. От името на академичното ръководство и ректора проф. д-р Христо Бонджолов приветствие към участниците и гостите в конференцията отправи проф. д.и.н. Милко Палангурски, заместник-ректор по научната дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет. Те благодариха за последователността при отстояването на изследователските полета и примера, който проф. Людвиг Селимски дава на младите в утвърждаването на науката.


 1