Новини и събития

Седмо национално ученическо състезание за философско есе

8.2.2023 г. 10:06:25

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет, обявява в началото на февруари 2023 г. Седмо Национално ученическо състезание за разработване на философско есе. То се посвещава на 60 -годишнината на Великотърновския университет и на 30-годишнината на специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Състезанието се провежда  в три възрастови групи –  9-10 клас, 11 клас и 12 клас като оценките от него, приведени към шестобална система, ще може да се използват от абитуриентите от възрастовата група на 12 клас за кандидатстване в специалностите на Философски факултет вместо оценката от ДЗИ по философия като за бала  се взема по-високата. Специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през последните пет години е втора в рейтинга на професионалните направления на МОН. Повече от 10 са нашите студенти, приети в последните години с оценки от Националното ученическо състезание за философско есе на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Предложените есета отново ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели. Проверката е анонимна като след оценяване и класиране се разкрива информацията за авторите. Оценката е точкова (до 100 т.) и се формира от четири показателя Ще бъдат връчени по три награди и една поощрителна с грамоти в трите възрастови групи. Грамоти за добрата си работа ще получат и учителите на отличените ученици до шесто място. Протоколите с приравнените към шестобална система оценки на класираните от първо до шесто място ще бъдат огласени на сайта ни. Сертификати за успешно представяне ще бъдат изпратени в РУО и  училищата, за да могат учениците от по-малките възрастови групи да ги ползват за кандидатстване за стипендии и да оценят своята подготвеност, а тези от възрастовата група на 12 клас могат да ги приложат при подаване на кандидат-студентски документи във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за специалност „Философия“ и други специалности във Философски факултет. Резултатите ще бъдат огласени на страницата до 16 май, а лауреатите ще бъдат поканени да представят своите есета на 19 май (Празник на Философски факултет) в специално заседание в хибриден формат (с използване на MS Teams или присъствено) на научната конференция „Етика, наука, образование“.

Най-добрите есета на лауреатите от трите възрастови групи и подбрани есета до шесто място ще бъдат публикувани.

Ученикът избира една от двете предложени теми за неговата възрастова група и развива есе върху философските аспекти на проблема. Есето трябва да отговаря на стандартните изисквания за философски жанр „ философско есе“:

 1. Да разпознава философски проблем и утвърждава основна теза;
 2. Да предлага аргументи в нейна защита;
 3. Да убеждава чрез красноречие и философска култура;
 4. Да съдържа оригинални идеи.

Технически изисквания:

 • Обем: до 3 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal
 • Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани.

ТЕМИ ЗА ЕСЕТА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-10 КЛАС

„Има две крайности: да не слушаш разума и да слушаш само него“

 • Блез Паскал

„Най-великото нещо на света е да можеш да принадлежиш на себе си”.

 • Монтен

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11 КЛАС

„.Обществото възнаграждава по- често привидните достойнства, отколкото действителните

 • Франсоа дьо Ларошфуко

„Правото на човека трябва да се смята за свято, колкото и голяма жертва да струва това за господствуващата власт.“

 • Имануел Кант

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12 КЛАС

„Поеми риска и загуби. Непоемайки риск, ти вече си загубил.“

 •  Сьорен Киркегор

„Свободата…всъщност е причината, поради която хората живеят заедно в политически организъм.”

 • Хана Арент

Изпращане:

 • Есетата да бъдат изпращани на e-mail: philosophy_vtu@abv.bg  под формата на прикачен файл.
 • Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника:

Информация за участника:

Ученик………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Клас ………………, училище……………………………………………………………………..

адрес на училището…………………………………………………………………………….....

Учител………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

Срок за изпращане на есетата: до 08.05.2023 г. 24,00ч.

Катедра „Философски науки“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Международна научна конференция „30 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

30.11.2022 г. 23:11:20

На 17.11.2022 г. в зала „Европа“ на Ректората беше открита Международна научна конференция на тема „30 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Научният форум, организиран от катедра „Философски науки“ към Философския факултет на Великотърновския университет, анализира дългогодишния принос на специалността за обучението на философи и общественици в България, за развитието на българската философската традиция, както и изследователските успехи и международното признание на екипа през годините в неизменното сътрудничество с преподаватели и партньори от страната и чужбина.

Заместник-ректорът по международната дейност проф. д-р Димитър Димитров откри събитието и приветства всички участници от името на академичното ръководство и специално от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов. Приветствия към гостите отправиха още проф. д.н. Вихрен Бузов, заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията и преподавател във Философския факултет, и проф. д-р Димитър Симеонов, заместник-ректор по учебната дейност.

Конференцията даде възможност за обсъждане на някои важни за съвременната философия теми, свързани с изследванията на работили във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ преподаватели, както и за самостоятелни анализи по съвременни проблеми на философията в третото десетилетие на XXI век.

Участие в научното събитие, посветено на 30-годишнината от създаването на специалност „Философия“ реализираха присъствено или онлайн учени от университети и научни институти в България, Румъния, Русия и Турция.Международен научен семинар на аналитичните общества от България и Румъния „Опит, език, познание“ 7-9.10.2022 г.

30.11.2022 г. 23:00:53

На 7 и 8 октомври 2022 г. ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Философски факултет, е домакин на Международен научен семинар на обществата по аналитична философия от Румъния и България "Опит, език, познание".  Участват учени от най-авторитетните академични институции на двете страни. Той бе открит с доклад на зам.ректора на ВТУ проф.дн Вихрен Бузов "Проблема за юридическото доказване в епистемологична перспектива". Участниците бяха поздравени от името на Ректора проф. д-р Христо Бонджолов. На 8.10 доклад  изнесе проф. Мирча Думитру, бивш ректор на Университета в Букурещ и бивш министър на образованието на Румъния, председател на Румънската философска асоциация. Проведоха се изключително интересни дискусии. Форумът е част от програмата за 30-годишнината на специалност Философия във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". На 17-18 ноември за Международния ден на философията ще проведем международна конференция "30 години специалност Философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с участници от Румъния, Сърбия и България.

Благодарим на доц.д-р Марина Бакалова и доц.д-р Анна Иванова от Българското общество по аналитична философия за тяхната активност в организацията на този форум, който се надяваме да бъде начало на следващи срещи! 1