Новини и събития

Обявяване на резултати от Осмото национално ученическо състезание за философско есе 2024

13.5.2024 г. 16:35:23

Скъпи учители, ученици и кандидат-студенти,
С огромно удовлетворение бихме искали да съобщим, че в Осмото национално ученическо състезание за философско есе (2024 г.), организирано от Катедра „Философски науки“ при Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, участваха 66 ученици от училища от цялата страна като бяха представени много добри есета по всички теми върху мислите на Кант за всички възрастови групи! Удовлетворени сме, че нашето състезание все повече се превръща в истински празник на философията, доказателство за престижа и нарастващия интерес към философските дисциплини в средното училище и стимул за нашата работа в подготовката на бъдещи учители, изследователи и разпространители на философското знание в нашето обхванато от кризи общество. Все повече се убеждаваме и, че влизането на философските дисциплини като профил във втори гимназиален етап допринася за авторитета на „царицата на науките“!

Участниците от възрастова група на 12 клас ще получат сертификати с техните резултати, които могат да използват при подаване на документи за записване в специалност „Философия“ на Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ като ще се избере по-високата от оценката от ДЗИ по профила или от състезанието.

За всички лауреати от първо до шесто място и техните учители подготвяме грамоти, а за отличените от първо до трето място и предметни награди – книги. Техните есета ще бъдат публикувани в сборник статии от поредицата „Философски предизвикателства“, предишните сборници са на нашата страница (https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=12&page=6347).

С представянето на класирането в трите възрастови групи бихме искали да поканим лауреатите от първо до шесто място да се включат присъствено или в MS Teams в специална сесия на нашата Международна научна конференция „Етика, наука, образование“, която предвид ангажименти с матурите и баловете в следващите дни, насрочихме за 31 май 2024 г. от 10.30 ч. в зала 523 на Корпус 5 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ те ще могат да представят присъствено или онлайн своите есета. Присъстващите ще получат своите грамоти и предметни награди, а за останалите ще бъдат изпратени по училищата. Линк за връзка с MS Teams ще бъде изпратен на електронните адреси на лауреатите или техните учители до 21.05. Молим тези, които ще дойдат присъствено в събота на сесията да ни уведомят.

Желаем успех на всички абитуриенти на държавните зрелостни изпити и се надяваме да ви видим наши студенти!

Катедра „Философски науки“


Участие в Международна конференция в Краков, 24.11.2023 г.

29.4.2024 г. 17:18:15

На 24.11.2023 г. в рамките на визита по Програма „Еразъм плюс“ проф. д.н. Вихрен Бузов изнесе доклад за политиките на Турция в Широкия Черноморски регион на Международната конференция в Краков “Central and Southeastern Europe as a Space of Great Powers Rivalry – History and the Present”, организирана от Ягелонския университет и Краковския клон на Полската академия на науките и изкуствата.


Международна научна конференция „Проблеми на социалната и икономическата сигурност“ 4

29.4.2024 г. 17:08:24

На 17.11.2023 г. в Корпус 5, зала 600, на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" бе открита поредната Международна научна конференция "Проблеми на социалната и икономическата сигурност" 4, която бе  на тема "Нови предизвикателства пред обществените науки: икономически, геополитически и социални заплахи за България и ЕС". Ще бъдат представени 16 доклада от България, Сърбия, Молдова и Мароко. Отново наш гост е почетния професор на Философски факултет проф.д-р Слободан Нешкович. Бяха изнесени повече от 20 доклада от България, Сърбия, Молдова и Румъния.  Имаше 3 доклада на докторанти и студенти. Материалите ще излязат в Том 4 на „Проблеми на социалната и икономическата сигурност“.


 1        
27 СЕП
Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг"
27 СЕП 2024
15 НОЕ
Философски факултет, катедра „Национална сигурност“ и катедра „Философски науки“
15 НОЕ 2024
16 НОЕ
Философски факултет, катедра „Философски науки“ и катедра „Национална сигурност“
16 НОЕ 2024
28 НОЕ
Философски факултет, катедра „Политически науки“
28 НОЕ 2024