Новини и събития

Делегация от Центъра за езиково обучение и сътрудничество към Министерството на образованието на Китай е на посещение във Великотърновския университет

23.2.2024 г. 12:20:38

Делегация от Центъра за езиково обучение и сътрудничество към Министерството на образованието на Китай е на посещение във Великотърновския университет.

Гостите са в нашия университет, за да проведат двудневно иновативно обучение и квалификация на преподаватели по китайски език. В обучението ще се включат доброволци, български преподаватели и чуждестранни учители по китайски език към Института „Конфуций“ във Велико Търново и София, както и от други учебни заведения в България.

Заместник-ректорът по международната дейност доц. д-р Анна Иванова посрещна гостите и ги приветства с топлото „Добре дошли!“ от името на академичното ръководство и лично от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

Доц. Иванова запозна гостите с историята и традициите на Университета, като подчерта, че във Филологическия факултет студентите изучават над 20 чужди езика, сред които е и китайският.

„Институт „Конфуций“ е много важна част от семейството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Посещението ви е поредният добър знак за ползотворното сътрудничество в областта на образованието и науката, което имаме с Китай. Искам да ви благодаря за подкрепата и помощта, която оказвате на чуждестранните и на българските лектори по китайски език, за книгите и обмена. Наши студенти са многократни победители в най-престижното световно състезание за китайски език – „Китайски езиков мост“ – национален кръг България, а през 2023 г. Бетиже Акова (също наша студентка) спечели 3 място в надпреварата в Китай сред 138 държави от целия свят, доказвайки високото ниво на китаистиката в България и Великотърновския университет. Надявам се, че доброто сътрудничество ще продължи и занапред и ви благодаря за подкрепата“, каза заместник-ректорът в приветствието си към гостите.

Директорът на отдел „Преподаватели“ към Центъра за езиково обучение и сътрудничество към Министерството на образованието на Китай г-жа Дин Сянжу изказа радостта си, че е във Великотърновския университет.

„Това е първо наше посещение в Университета. Днес в Институт „Конфуций“ ще проведем иновативно обучение на лекторите по китайски език от цяла България. Обучението е по нова и по утвърдената методология за изучаването на езика, което ще повиши качеството на преподавателите и е в помощ на самите студенти. Освен за обученията на лектори в чужбина, ние отговаряме и за организирането на изпитите по HSK, които са за определяне нивото на владеене на китайския език, организирането на състезанието „Китайски езиков мост“, материалите и литературата на китайски език и онлайн обучението и учебните ресурси в нашите системи. Искам да ви поздравя, защото успехите на вашите студенти по китайски език са пример за всички млади хора в България, които искат да изучават езика. Благодаря ви за топлото посрещане!“, каза г-жа Дин Сянжу.

На срещата от българска страна присъстваха още доц. д-р Полина Цончева, декан на Филологическия факултет, директорите на Институт „Конфуций“ към Университета доц. д-р Искра Мандова и проф. Дун Юенсин.До 26.02.2024 г. се удължава приемът за едногодишни специализации в Департамент „ПОДК“

19.2.2024 г. 8:44:44

С оглед на интереса към професионално-педагогическите специализации (с възможност за придобиване на трета ПКС) към катедра „Продължаващо образование“ в департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ (ВТУ) срокът за подаване на документи се удължава до 26.02.2024 г. включително.

До 26.02.2024 г. ще се приемат документи за следните специализации:

  • Ефективно управление на образователните институции;
  • Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл;
  • Съвременни технологии в предучилищното образование;
  • Психологическо и педагогическо консултиране.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 16.02.2024 г. вкл., ще бъде обявено на 21.02.2024 г.

Срокът за записване на класираните кандидат-специализанти, подали заявления до 16.02.2024 г. вкл., е от 22.02.2024 г. до 01.03.2024 г.

Допълнителна информация може да се получи на място в катедра „Продължаващо образование“ на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, ет. 7, каб. 706; на сайта на ВТУ (https://x.gd/jI8Nc) и на страницата на катедрата във Фейсбук (катедра „Продължаващо образование“ към Департамент „ПОДК“, Великотърновски университет).

Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес podk@ts.uni-vt.bg или на следните телефонни номера: 0886 174 254; 062 610 206.


Скръбна вест

16.2.2024 г. 13:42:45

СКРЪБНА ВЕСТ

На 16.02.2024 г. почина гл. ас. Димка Анчева – дългогодишен преподавател в катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“.


Димка Анчева е родена на 04.10.1940 г. в с. Леденик. През 1974 г. завършва българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1975 г. след спечелването на конкурс започва работа като асистент към катедра „Методика на езиковото  и литературното обучение и литературознание“. През 1979 г. става старши асистент, а през 1985 г. – главен асистент.

Научните интереси на гл. ас. Димка Анчева са в областта на методика на обучението по български език и на езиковото обучение в средното училище: „Формиране на педагогически умения у студентите чрез лекциите и педагогическата практика“, „Междупредметните връзки в уроците по лексикология в 7. клас“, „За някои стилни особености на романите „Татул“ и „Снаха“ на Г. Караславов,  „Някои наблюдения върху сравненията в „Железният светилник“ на Д. Талев“ и др.

Колегите от катедра „Методика на езиковото  и литературното обучение и литературознание“ пазят спомена за етичните отношения, за добрите съвети и ползотворните идеи, оценяват приноса на гл. ас. Димка Анчева за утвърждаване на авторитета на катедрата.


Дълбок поклон пред паметта на гл. ас. Димка Анчева!


Катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“
Филологически факултет


 1        
  ФЕВ
Факултет по изобразително изкуство
ФЕВ 2024
  МАР
Филологически факултет
МАР 2024
  МАР
Филологически факултет, катедра „Германистика и нидерландистика“, Немска библиотека
МАР 2024
  МАР
Филологически факултет, катедра „Романистика“, Колегиум по италиански език
МАР 2024
  МАР
Център за японски език и култура
МАР 2024