24 АПР
Педагогически факултет, катедра „Предучилищна педагогика“
24 АПР 2024
6 МАР
Педагогически факултет
6 МАР 2025
16 АПР
Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика“
16 АПР 2025