25 АПР
Филологически факултет, катедра „Германистика и нидерландистика“, Австрийска библиотека
25 АПР 2024
25 АПР
Филологически факултет, катедра „Германистика и нидерландистика“, Австрийска библиотека
25 АПР 2024
22 МАЙ
Филологически факултет, катедра „Романистика“, Колегиум по испански език
22 МАЙ 2024
6 ЮНИ
Филологически факултет, ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“
6 ЮНИ 2024
6 ЮНИ
Филологически факултет, катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“, катедра „Класически източни езици и култури“, Образователен и културен център „Балкани“
6 ЮНИ 2024
6 ЮНИ
Филологически факултет, катедра „Славистика“
6 ЮНИ 2024
5 ЮЛИ
Филологически факултет, катедра „Русистика“
5 ЮЛИ 2024