21 АПР
катедра „Психология“
21 АПР 2024
25 АПР
Работилница по феноменология на политиката ARS
25 АПР 2024
5 НОЕ
катедра „Политически науки“
5 НОЕ 2024
16 НОЕ
Философски факултет, катедра „Национална сигурност“
16 НОЕ 2024
17 НОЕ
катедра „Философски науки“ и катедра „Национална сигурност“
17 НОЕ 2024
30 НОЕ
катедра „Политически науки“
30 НОЕ 2024