27 СЕП
Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг"
27 СЕП 2024
3 ОКТ
Стопански факултет, катедра „Туризъм“, съорганизатор: Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките
3 ОКТ 2024
3 ОКТ
Исторически музей – Дряново, Община Дряново, Исторически факултет на ВТУ
3 ОКТ 2024
11 ОКТ
Катедра „Финанси и счетоводство“ и катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“
11 ОКТ 2024
17 ОКТ
Съюз на германистите в България, Филологически факултет, катедра „Германистика и нидерландистика“
17 ОКТ 2024
25 ОКТ
Филологически факултет, катедра „Журналистика и връзки с обществеността“
25 ОКТ 2024