СПОДЕЛИ

COEXIST


Катедра "Изкуствознание и художествено образование" / Факултет по изобразително изкуство
Ателие
5.12.2023 г. - 22.12.2023 г.
16:00 - 16:00

На 05.12, като част от годишната студентска изложба на ФИИ, ще бъде открита експозиция, която обединява творчески разработки на студенти от различни направления на визуалните изкуства, представени като иманентна част от споделеното.

Участват:

• Цветина Йорданова; Анна-Мария Тонкова; Станслава Парашкевова;

Крис Николов (Стенопис)

• Светлана Слободанова (Графичен дизайн и визуални комуникации)

• Теодора Георгиева (Живопис)

• Стефан Василев; Момчил Енчев; Свилена Донева (Визуални изследвания)

• Илина Пенева; Антоанета Тонева; Даниела Николова (Педагогика на обучението по изобразително изкуство, магистри)

„COEXIST” е инициатива на студенти от специалност „Визуални изследвания“ от

Факултета по изобразително изкуство. Събитието е колективна идея, породена в процеса на

„съжителстване“ в средата на Скулптурния корпус, без разделителни линии между специалности или курсове, идея за междуличностна и равноправна интеракция между студентите, между сградата и „обитаващите“ я, между нейното „тук и сега“ и въведените „намеси“.

Търсеното взаимодействието между елементите на създадената ситуацията е динамично, породено от новата парадигма на съвремието. Разграничаващ ни от постмодерността, метамодернизма ни предлага мисловен статус, който позволява едновременна яснота, но и колебание, еднозначност и двусмислие. Позовавайки се на този подход, с насоченост към съществуващата среда, инициативата търси нови похвати за колективна изразност. В нея представеният от всеки автор процес-продукт е хиперпозиция между множествен обект на изкуството и средата, обособяваща го като такъв.


Скулптурен корпус към Факултет по изобразително изкуство, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"