СПОДЕЛИ

Представяне на сборник с научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова Docendo discimus (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1, 2021 г.).


Университетска библиотека / Информационно-библиотечен и издателски комплекс, Филологически факултет, Катедра "Съвременен български език"
9.6.2022 г. - 9.6.2022 г.
14:00 - 15:30
Университетска библиотека, Студентска читалня

ВИЖТЕ ОЩЕ