СПОДЕЛИ

Международна ономастична конференция в чест на 80-годишнината на проф. дфн Л. Селимски на тема „Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване“


Център по българска ономастика "Проф. Николай Ковачев" /
Научна конференция
26.9.2019 г. - 28.9.2019 г.
-
Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” най-учтиво Ви кани да вземете участие в поредната Международна научна конференция по ономастика "Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване", която ще се проведе на 26–28 септ. 2019 г.
Работни езици: английски, немски, френски, руски и всички славянски езици.

Заявки за участие се приемат до 31.05. 2019г.