СПОДЕЛИ

Среща на Деканата със студентите


Филологически факултет / Филологически факултет
Други
12.4.2018 г. - 12.4.2018 г.
14:00 -

ДО СТУДЕНТИТЕ –ГРУПОВИ ОТГОВОРНИЦИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

НА 12 АПРИЛ 2018 г. (четвъртък) от  14 часа вауд. 321 ЩЕ СЕ СЪСТОИ РЕГУЛЯРНАТА СРЕЩА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО СЪС СТУДЕНТИТЕ – ГРУПОВИ ОТГОВОРНИЦИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ЧУЖДОЕЗИКОВИ ГРУПИ.

ТЕМИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБСЪЖДАТ:

1)     УЧЕБЕН ПРОЦЕС: ОРГАНИЗАЦИЯ, КАЧЕСТВО, Е-СТУДЕНТ И ДР.;

2)     СТАЖОВЕ И ПРАКТИКИ, ПРОГРАМАТА „УЧА И РАБОТЯ“, ВРЪЗКИ С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ;

3)     ПРЕДСТОЯЩАТА ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ВТУ И НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ;

4)     ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ ОТ СТУДЕНТИТЕ.

НАСТОЙЧИВО МОЛИМ ВСЕКИ КУРС/ПОТОК И ВСЯКА ЧУЖДОЕЗИКОВА ГРУПА ДА ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СРЕЩАТА. МОЛИМ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, АКО СЕ НАЛАГА, ДА ОСВОБОДЯТ ЧАСТИЧНО ОТ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

Ректорат ВТУ, ауд. 321