СПОДЕЛИ

Трети международен симпозиум „Образование '21“


Исторически факултет / катедра "Нова и най-нова история на България", катедра "География", Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти, Ателие „История и памет“, Академичен клуб „Географски и регионални изследвания“
Симпозиум
23.11.2019 г. - 24.11.2019 г.
10:00 - 18:00
ВТУ, Ректорат, зала "Европа"