СПОДЕЛИ

Осми мартенски студентски четения


Исторически факултет / Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб "История и памет", Студентски съвет на ВТУ
Научна конференция
30.3.2018 г. - 31.3.2018 г.
09:00 - 18:00
ВТУ, Ректорат, зала 321