СПОДЕЛИ

Подготвителен семинар за Републиканска студентска олимпиада по програмиране (PCOП'2017)


Факултет "Математика и информатика" /
Семинар
4.5.2017 г. - 11.5.2017 г.
17:00 - 17:00
Целта на подготвителния семинар е подготовка на студенти за участие в Пролетния индивидуален турнир по програмиране на ФМИ, както и формиране и подготовка на отбора на ВТУ за участие в Републиканска студентска олимпиада по програмиране.
гр. Велико Търново, ул. “Арх. Георги Козаров” 3, учебен корпус 3, компютърна зала "Доц. д-р Николай Чолаков" (504)