СПОДЕЛИ

Пролетен индивидуален турнир по програмиране


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
21.4.2017 г. - 21.4.2017 г.
12:30 -
Пролетният индивидуален турнир по програмиране е ежегодно състезание за студентите от ФМИ на ВТУ, което се провежда съгласно утвърден статут и регламент. Целта на турнира е да даде възможност на най-добрите студенти от ФМИ на ВТУ да проверят качеството на подготовката си и възможностите си да се справят с леки и по-сложни програмистки задачи в състезателни условия. Турнирът е етап от подготовката на разширен отбор на ВТУ за участие в ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране.
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3, зала 402