СПОДЕЛИ

Междууниверситетско състезание по математика


Факултет "Математика и информатика" / Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София
Конкурс, викторина, състезание
16.12.2016 г. - 18.12.2016 г.
-
гр. София, Университет по архитектура, строителство и геодезия