СПОДЕЛИ

Пролетен индивидуален турнир по програмиране


Факултет "Математика и информатика" /
Конкурс, викторина, състезание
23.4.2012 г. -
14:00 -
Настоящият Индивидуален университетски турнир по програмиране (ИУТП) се организира от Факултет “Математика и информатика” във връзка с предстоящата XXIV Републиканска студентска олимпиада по програмиране, по повод настъпването на пролетта и Великденските празници. Целта на ИУТП е да даде възможност на най-добрите студенти от ФМИ на ВТУ да проверят качеството на подготовката и възможностите си да се справят с не прости програмистки задачи в състезателни условия. ИУТП е етап от подготовката на разширен отбор на ВТУ за участие в ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП).
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3