СПОДЕЛИ

Междууниверситетско състезание по математика


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
30.11.2012 г. - 2.12.2012 г.
-
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3