СПОДЕЛИ

"Четвърти международен колоквиум по диференциална геометрия и свързани с нея области" в съответствие с договор за сътрудничество и академичен обмен между ВТУ и технологически институт в гр. Нагоя, Япония от 2008


Факултет "Математика и информатика" /
Научна конференция
8.9.2014 г. - 12.9.2014 г.
-
Колоквиумът е четвърта проява в рамките на договор за академичен обмен и сътрудничество (Agreement for academic exchange and cooperation) между ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” и Технологичния институт, Нагоя, Япония, сключен през 2008г. и преподписан през 2013г. Организира се и се провежда на всеки две години и има за основна цел обмен на идеи, научна информация и обсъждане на образователни проблеми между преподаватели, докторанти и студенти основно от двете институции, както и от други заинтересувани страни. Съществена част от работата на колоквиума е отделена и на приложения на дискретната математика и в частност на теорията на кодирането, което кореспондира с целите и задачите на Проекта към фонд научни изследвания към ВТУ с ръководител проф. д.м.н. Стефка Буюклиева. Научни консултанти на колоквиума са доц.д-р Георги Ганчев – ИМИ – БАН и проф. Юсуке Сакане от университета на Осака, Япония.
гр. Велико Търново, ул. "Хр. Ботев" 19, учебен корпус 5, зала 400