СПОДЕЛИ

Междууниверситетско състезание по математика


Факултет "Математика и информатика" / СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ “ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ”
Конкурс, викторина, състезание
29.11.2013 г. - 1.12.2013 г.
-
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3