СПОДЕЛИ

Пролетен индивидуален турнир по програмиране


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
15.4.2013 г. -
13:00 -
Настоящият Пролетен индивидуален турнир по програмиране (ПИТП) се организира от Факултет “Математика и информатика” във връзка с предстоящата XXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране и в чест на 50-годишния юбилей от основаването на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Целта на ПИТП е да даде възможност на най-добрите студенти от ФМИ на ВТУ да проверят качеството на подготовката и възможностите си да се справят с не прости програмистки задачи в състезателни условия. ПИТП е етап от подготовката на разширен отбор на ВТУ за участие в ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП).
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3, зала 503