СПОДЕЛИ

Научен семинар по Математически основи на информатиката, ежемесечно


Факултет "Математика и информатика" / Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН
Семинар
1.1.2013 г. - 22.12.2013 г.
-
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3