СПОДЕЛИ

Преглед на словесно изпълнителското майсторство на студенти педагози от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Педагогически факултет / Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика“
Майсторски клас
16.4.2025 г. - 16.4.2025 г.
-
РБ „П. Р. Славейков“